Van insolventie is sprake wanneer een bedrijf of particulier zich in financieel onvermogen bevindt. Het gevolg hiervan kan een faillissement zijn. Een faillissement is een nachtmerrie voor alle betrokkenen. Wanneer uw onderneming financiële problemen heeft, is het van groot belang om een insolventie advocaat in te schakelen.

INSOLVENTIERECHT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

INSOLVENTIERECHT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Insolventierecht

Van het insolventierecht is sprake wanneer een bedrijf of particulier zich in financieel onvermogen bevindt. Het gevolg hiervan kan een faillissement zijn. Een faillissement is een nachtmerrie voor alle betrokkenen. Wanneer uw onderneming financiële problemen heeft, is het van groot belang om een insolventie advocaat in te schakelen. Of het nu om een faillissementsaanvraag of juist een verweer tegen een faillietverklaring gaat, onze faillissementsrecht advocaat kan u adviseren over de beste aanpak en strategie. Law & More ondersteunt directeuren, aandeelhouders, werknemers en crediteuren van bedrijven in surseance van betaling of faillissement.

Ons team streeft ernaar de gevolgen van een eventueel faillissement zo veel mogelijk te beperken en kan u adviseren over uw financiële situatie. Law & More biedt met betrekking tot insolventie de volgende diensten aan:
• het bieden van advies met betrekking tot faillissement of surseance van betaling;
• het treffen van schikkingen met crediteuren;
• het maken van een doorstart;
• herstructurering;
• het bieden van advies met betrekking tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders of andere betrokken partijen;
• het voeren van juridische procedures;
• het aanvragen van faillissementen van debiteuren.

Bent u een schuldeiser, dan kunnen wij u bijstaan bij het uitoefenen van aan u eventueel toekomend opschortingsrecht, retentierecht of verrekeningsrecht. Ook kunnen wij u begeleiden bij het uitoefenen van uw zekerheidsrechten, zoals pand- en hypotheekrecht, recht op eigendomsvoorbehoud, bankgaranties, borgstellingen of acties uit hoofde van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Bent u een schuldenaar, dan kunnen wij u bijstaan bij het beantwoorden van vragen met betrekking tot de bovengenoemde zekerheidsrechten en daarbij horende risico’s. Ook kunnen wij u adviseren over de vraag in hoeverre een schuldeiser gerechtigd is om bepaalde rechten uit te oefenen en bijstaan indien er sprake is van onterechte uitoefening van deze rechten.

Ruby van Kersbergen

Ruby van Kersbergen

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

De expertises van Law & More

Bedrijfsjurist image

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Interim-jurist-icon image

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Immigratie-advocaat-icon image

Immigratie advocaat

Wij behandelen zaken die te maken hebben met toelating, verblijf, uitzetting en vreemdelingen

Ondernemingsrecht-icon image

Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

“Tijdens het
kennismakingsgesprek
werd al meteen duidelijk
plan geschetst

Insolventie betekenis

Insolventie betekent dat er sprake is van financieel onvermogen van een bedrijf of particulier. In dat geval gaat het insolventierecht een rol spelen. Er kunnen verschillende situaties zijn waarin een onderneming te maken krijgt met het insolventierecht. Het zo zijn dat een klant, relatie of debiteur failliet gaat. In dat geval wordt de onderneming geconfronteerd met schulden waarbij debiteuren moeilijkheden hebben die te betalen. De onderneming kan zelf echter ook insolvent zijn, waardoor schulden niet meer afbetaald kunnen worden. De belangrijkste wet met betrekking tot het insolventierecht is de Faillissementswet. In deze wet zijn onder andere faillissement en surseance van betaling geregeld. Ook vloeien er verschillende regels voort uit insolventie rechtspraak.

Faillissement

Op grond van de Faillissementswet wordt een schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. Het doel van een faillissement is om het vermogen van de schuldenaar onder de gezamenlijke schuldeisers te verdelen. Hierbij kan de schuldenaar een privépersoon zijn, zoals een natuurlijke persoon, eenmanszaak of vennootschap onder firma, maar ook een rechtspersoon, zoals een B.V. of een N.V. Een schuldenaar kan failliet verklaard worden wanneer er ten minste twee schuldeisers zijn.

Daarnaast moet ten minste één schuld onbetaald zijn, terwijl deze wel betaald had moeten worden. In dat geval is er sprake van een opeisbare schuld. Een faillissement kan zowel op eigen aangifte als op verzoek van één of meer van de schuldeisers aangevraagd worden. Wanneer er redenen van openbaar belang zijn, kan het Openbaar Ministerie ook een faillissement aanvragen.

Na een faillietverklaring verliest de failliet de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen.

Insolventierecht

De failliet kan dan geen invloed meer uitoefenen op dit vermogen. Er wordt bovendien een curator aangewezen; dit is een gerechtelijk bewindvoerder die belast wordt met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator beslist dus vanaf dat moment over wat er met het vermogen van de failliet gaat gebeuren. Het is mogelijk dat de curator een akkoord sluit met de schuldeisers. Hierbij kan met de schuldeisers afgesproken worden dat in ieder geval een deel van hun schuld afbetaald wordt. Wanneer een dergelijk akkoord niet bereikt kan worden, gaat de curator over tot afwikkeling van het faillissement. De boedel zal worden verkocht en de opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld. Na afwikkeling wordt een failliet verklaarde rechtspersoon ontbonden. Wilt u graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze insolventierecht advocaten. 

Surseance van betalingSurseance van betaling

Op grond van de Faillissementswet kan een schuldenaar die voorziet dat hij niet door zal kunnen gaan met het betalen van opeisbare schulden surseance van betaling aanvragen. Surseance van betaling houdt in dat een schuldenaar uitstel van betaling krijgt. Surseance van betaling kan alleen verleend worden aan rechtspersonen en aan natuurlijke personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen. Bovendien kan surseance van betaling slechts door de schuldenaar of de onderneming zelf aangevraagd worden. Het doel van surseance van betaling is om een faillissement af te wenden en is erop gericht om de onderneming voort te laten bestaan. Door surseance van betaling krijgt de schuldenaar de tijd en gelegenheid om zijn zaken op orde te krijgen. In de praktijk worden er vaak betalingsregelingen met schuldenaren afgesloten. Surseance van betaling kan dus uitkomst bieden bij een dreigend faillissement. Het lukt schuldenaren echter lang niet altijd om hun zaken op orde te krijgen. Een surseance van betaling wordt dan ook vaak als voorbode van een faillissement beschouwd. 

Heeft u te maken met het insolventierecht en wilt u graag juridisch ondersteund worden? Neem contact op met Law & More. 

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange