Als onderneming kunt u met milieurecht in aanraking komen als u te maken heeft met het uitstoten van gassen, het afvoeren van afvalstoffen of verontreiniging van water. De overheid tracht met behulp van milieuwetgeving, vastgelegd in bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en, vanaf 2021, de Omgevingswet, verontreiniging tegen te gaan en de kwaliteit van bodem, lucht en water te beschermen. Handhaving van deze milieuwetten vindt in Nederland zowel plaats op het gebied van bestuursrecht als op het gebied van strafrecht en civiel recht.

MILIEURECHT ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

MILIEURECHT ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Milieurecht Advocaat

Als onderneming kunt u met milieurecht in aanraking komen als u te maken heeft met het uitstoten van gassen, het afvoeren van afvalstoffen of verontreiniging van bodem of water. Tevens kunt u te maken krijgen met bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Bij publiekrechtelijke besluiten kunt u ook denken bijvoorbeeld aan de uitstoot van ammoniak door veehouderijen. De overheid tracht met behulp van milieuwetgeving, vastgelegd in bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en, vanaf 2021, de Omgevingswet, verontreiniging tegen te gaan en de kwaliteit van bodem, lucht en water te beschermen. Handhaving van deze milieuwetten vindt in Nederland zowel plaats op het gebied van bestuursrecht als op het gebied van strafrecht en civiel recht. De inspectiedienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) controleert en inspecteert bedrijven op misstanden en op het overtreden van milieuwetten.

Bij Law & More kunt u terecht voor:

• Regulering van bouw- en industriële activiteiten
• Bescherming van natuur en landschap
• Ruimtelijke ordening en provinciaal beleid
• Omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen
• Milieuaansprakelijkheid

Wilt u graag meer juridische informatie over dit onderwerp? Bij ons kunt u terecht voor deskundig juridisch advies en juridische bijstand voor al uw vragen en problemen op het gebied van milieu. Daarbij is het ook mogelijk om voor uw bedrijf te procederen. Onze milieurecht advocaten staan klaar voor uw vragen.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Onze expertises op het milieurecht

Zonne energie image

Zonne-energie

Wij richten ons ook op juridische aspecten van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie

Omgevingsvergunning images

Omgevingsvergunning

Wij adviseren over omgevingsvergunningen

Emmisierechten/emmisiehandel image

Emmisierechten/ emmisiehandel

Zoekt u een specialist op het gebied van emissiehandel? Wij helpen u graag verder!

Milieuregels images

Milieuregels

Wilt u graag meer informatie over de milieuregels in Nederland? Neem contact op

“Ik wilde graag
een advocaat hebben
die altijd klaar voor me
stond, ook in de weekenden”

Milieuregels voor uw bedrijf

Welke milieuwetten op uw onderneming van toepassing zijn en of u te maken krijgt met de VROM, is afhankelijk van de mate waarin uw onderneming het milieu belast. In Nederland worden in dat kader drie categorieën ondernemingen onderscheiden:

• Categorie A: ondernemingen die in deze categorie vallen, belasten het milieu het minst. De ondernemingen binnen deze categorie bestaan met name uit kantoren, banken en peuterspeelzalen en hebben minimaal te maken met het milieurecht. Dergelijke ondernemingen hoeven geen milieuvergunning voor hun activiteiten aan te vragen en hoeven ook geen melding Activiteitenbesluit te doen.

• Categorie B: ondernemingen die het milieu aanzienlijk belasten, vallen onder categorie B. Voor hun bedrijfsactiviteiten dienen dergelijke ondernemingen, zoals drukkerijen, autoherstelbedrijven en tandheelkundige laboratoria, een melding Activiteitenbesluit te doen. De melding kan het toepassen van verontreinigde grond, het afgeven van afvalstoffen, het transporteren van afvalstoffen of een ongewoon voorval betreffen. In een aantal gevallen dient er ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te worden aangevraagd.

• Categorie C: ondernemingen binnen deze categorie, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan metaalverwerkende bedrijven, belasten het milieu op grote schaal. Ook voor deze categorie geldt een mededelingsplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Daarnaast dienen deze ondernemingen een milieuvergunning voor hun bedrijfsactiviteiten aan te vragen.

De milieurecht advocaten van Law & More kunnen samen met u vaststellen onder welke categorie uw onderneming valt en aan welke bijbehorende verplichtingen u dient te voldoen. U kunt tevens hulp van ons verwachten bij het aanvragen van een milieuvergunning of bij het doen van een melding Activiteitenbesluit.

Omgevingsvergunning

Ondernemingen type C, die het milieu ernstig belasten, dienen een omgevingsvergunning milieu aan te vragen. Zonder een dergelijke omgevingsvergunning is het verboden om een inrichting of mijnbouwwerk op te richten, (de werking daarvan) te veranderen of in werking te hebben. Voordat de milieuvergunning wordt verleend, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

• er moet sprake zijn van een Wm-inrichting;
• de Wm-inrichting moet in de Wabo zijn aangewezen.

Volgens de Wet milieubeheer is sprake van een inrichting als het gaat om een bedrijf of als er sprake is van de omvang van een bedrijf, de activiteit op één plek is en ten minste zes maanden duurt (of regelmatig terugkeert op dezelfde plek) en de activiteit in Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht is opgenomen.

Milieurecht advocaatOmgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Een onderneming dient bij twee typen activiteiten een OBM aan te vragen:

• activiteiten waarvoor het bevoegd gezag moet toetsen of de activiteit past in de lokale situatie;
• activiteiten waarvoor een milieueffectrapportage-beoordeling verplicht is. Hierbij wordt met name gekeken naar de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu.

De activiteiten kunnen het oprichten van een onderneming inhouden, maar ook het aanbrengen van wijzigingen kan onder deze activiteiten vallen. Daarnaast is het mogelijk dat voor één onderneming twee OBM’s nodig zijn. Wanneer u voor een bepaalde activiteit een OBM aanvraagt, dan zal de bevoegde instantie, meestal de gemeente, de betreffende activiteit toetsen voordat u daarmee begint. Daarop volgt een toestemming of een weigering.

Omgevingswet

De Omgevingswet is al aangenomen door het parlement en de verwachting is dat deze wet in 2021 in werking zal treden. De voornaamste bijdrage van de Omgevingswet is het bundelen van verschillende al bestaande wetten en het op deze manier overzichtelijker en gebruiksvriendelijker maken van de wetgeving omtrent het omgevingsrecht. De milieurecht advocaten van Law & More kunnen u indien gewenst adviseren over het overgangsrecht en de eventuele veranderingen voor u.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact Advocaat Eindhoven