Wijziging Wet Toezicht Trustkantoren

Op grond van de Wet Toezicht Trustkantoren wordt de volgende dienstverlening als een trustdienst gezien: het verlenen van domicilie voor een rechtspersoon of vennootschap in combinatie met het verrichten van aanvullende werkzaamheden. Deze aanvullende werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit het verlenen van juridisch advies, het verzorgen van belastingaangiften en het verrichten van werkzaamheden in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening of het voeren van de administratie. In de praktijk wordt het verlenen van domicilie en het verrichten van aanvullende werkzaamheden vaak opgeknipt; deze diensten worden niet door dezelfde partij verricht. De partij die de aanvullende diensten verricht brengt de cliënt in contact met een domicilieverlener of andersom. Zo vallen beide aanbieders niet onder de Wet toezicht trustkantoren.

Bij Nota van Wijziging van 6 juni 2018 is echter een voorstel gedaan om een verbod voor dit opknippen in te stellen. Het verbod brengt met zich mee dat dienstverleners een trustdienst op basis van de Wet toezicht trustkantoren verrichten wanneer zij werkzaamheden verrichten die zowel op het verlenen van domicilie als op het verrichten van aanvullende werkzaamheden gericht zijn. Een dienstverlener mag dus niet langer zonder vergunning aanvullende werkzaamheden verrichten en de cliënt vervolgens in contact brengen met een partij die domicilie verleent. Ook mag een dienstverlener zonder vergunning niet als tussenpersoon fungeren door een cliënt in contact te brengen met verschillende partijen die domicilie kunnen verlenen en aanvullende diensten kunnen verrichten. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Toezicht Trustkantoren ligt inmiddels in de Eerste Kamer. Wanneer dit wetsvoorstel aangenomen wordt, zal dit voor veel bedrijven grote gevolgen hebben; veel bedrijven zullen met hun huidige werkzaamheden een vergunning op grond van de Wet toezicht trustkantoren aan moeten vragen.

Share