Auteursrecht: wanneer is content openbaar?

Het intellectuele eigendomsrecht is volop in ontwikkeling en heeft de afgelopen tijd een enorme groei meegemaakt. Dit is onder andere terug te zien in het auteursrecht. Bijna iedereen zit tegenwoordig op Facebook, Twitter of Instagram of heeft een eigen website. Mensen maken dus veel meer eigen content, die vaak openbaar geplaatst wordt. Bovendien wordt er ook veel vaker dan vroeger inbreuk gemaakt op het auteursrecht, bijvoorbeeld doordat foto’s gepubliceerd worden zonder toestemming van de eigenaar en doordat men via internet gemakkelijker toegang heeft tot illegale content.

Het openbaar maken van content heeft in relatie tot het auteursrecht een belangrijke rol gespeeld in drie recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het ging in deze zaken om de invulling van het begrip ‘openbaar maken aan het publiek’. Expliciet werd de vraag gesteld of de volgende handelingen vallen onder het begrip ‘openbaar maken’:

  • Het plaatsen van een hyperlink naar illegaal geplaatste, uitgelekte foto’s
  • Het verkopen van mediaspelers die toegang bieden tot digitale content zonder toestemming van rechthebbenden
  • Het faciliteren van een systeem aan de hand waarvan gebruikers beschermde werken kunnen traceren en downloaden (The Pirate Bay)

‘Openbaar maken’ moet volgens het hof niet technisch, maar functioneel benaderd worden. Verwijzingen naar auteursrechtelijk beschermde werken die ergens anders staan opgeslagen, worden door de Europese rechter gelijkgesteld aan bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een illegaal gekopieerde dvd.[1] In dergelijke gevallen kan er sprake zijn van een inbreuk op het auteursrecht. We zien binnen het auteursrecht dus een ontwikkeling waarbij meer praktisch gekeken wordt naar de manier waarop consumenten content tot zich nemen.

Lees meer: http://assets.budh.nl/advocatenblad/pdf/ab_10_2017.pdf

[1]  Sanoma/GeenStijl: ECLI:EU:C:2016:644; BREIN/Filmspeler: ECLI:EU:C:2017:300; BREIN/Ziggo & XS4ALL: ECLI:EU:C:2017:456.

Share