Softwarerecht

Software is niet weg te denken in onze moderne wereld. Softwarerecht is belangrijk voor zowel softwareontwikkelaars als softwaregebruikers.

In de Auteurswet is vastgelegd wie de eigenaar is van bepaalde software. In de praktijk is het echter niet altijd duidelijk wie de eigenaar is van software en dus auteursrechten bezit. Softwareontwikkelaars die hun product verkopen, willen vaak de auteursrechten blijven behouden. Softwaregebruikers zouden dan niet zomaar wijzigingen aan kunnen brengen in de software. Het wordt complexer indien een gebruiker (eigen) software wil ontwikkelen. Wie krijgt dan de auteursrechten?

Hiervoor is het van belang om (van tevoren) af te spreken wie de auteursrechten krijgt. Law & More kan u adviseren over het softwarerecht en u helpen met uw vragen hierover.