Agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de handelsagent) voor een andere partij (de principaal) tegen beloning bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de principaal en derden. De handelsagent is hierbij niet ondergeschikt aan de principaal. Vaak bestaat de beloning van de handelsagent uit een bepaald percentage van de omzet van de principaal. De handelsagent handelt niet in eigen naam en voor eigen rekening en risico, maar sluit overeenkomsten af op naam en voor rekening van de principaal. De agentuurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst waar speciale wettelijke bepalingen voor gelden. Deze bepalingen bevatten onder de rechten en plichten van de principaal en de handelsagent.