Agrarisch recht

Het agrarisch recht is een veelomvattend rechtsgebied dat onder andere ingaat op milieu, landinrichting, gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren, bedrijfopvolging, natuurbescherming en ruimtelijke ordening. Het agrarisch recht is bijvoorbeeld aan de orde bij het aanvragen van vergunningen, het opstellen van pachtovereenkomsten en bij overheidsoptreden wegens overtreding van agrarische wet- en regelgeving. Nieuwe regels binnen het agrarisch recht volgen elkaar in hoog tempo op.

Wilt u meer weten over wat Law & More doet in het agrarisch recht? Bekijk dan onze expertises pagina.