Faillissementswet

De Faillissementswet geeft regels voor personen of ondernemingen die niet langer in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen. De Faillissementswet regelt faillissement, surseance van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen. Een faillissement is een algemeen beslag op het volledige vermogen van een schuldenaar ten gunste van alle schuldeisers tezamen. Surseance van betaling is als het ware uitstel van betaling en is vaak een poging om een faillissement te voorkomen. Schuldsanering natuurlijke personen is een driejarig traject waarbij elke maand een bepaald bedrag afgelost moet worden. Na deze drie jaar kan de natuurlijke persoon weer met een schone lei beginnen.

Wilt u meer weten over wat Law & More doet in  de faillissementswet? Bekijk dan onze expertises pagina.