Milieurecht

Het milieurecht is een verzameling van regels die betrekking hebben op de bescherming van het leefmilieu. Op basis van de Grondwet is milieubescherming een taak van de overheid. Dit grondrecht is vastgelegd in verschillende wetten, waarvan de Wet milieubeheer de belangrijkste is. Milieuwetten geven onder andere regels voor het beschermen van bodem, lucht- en waterkwaliteit. Ook geeft het milieurecht regels voor aantasting van het landschap en overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen. In de milieuwetten zijn de instrumenten te vinden die de overheid in kan zetten om het leefmilieu te beschermen en te verbeteren, zoals kwaliteitseisen, milieuprogramma’s en vergunningen.

Wilt u meer weten over wat Law & More doet in het milieurecht? Bekijk dan onze expertises pagina.