De verzet procedure

De verzet procedure

Wanneer u wordt gedagvaard, heeft u de mogelijkheid om verweer te voeren tegen de vorderingen in de dagvaarding. Dagvaarden betekent dat u officieel wordt opgeroepen om voor een gerecht te verschijnen. Indien u hier geen gehoor aan geeft en op de genoemde datum niet […]

LEES VERDER
Biometrische gegevens

Toestemming als uitzondering…

Toestemming als uitzondering voor verwerking van biometrische gegevens Recentelijk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een hoge boete, namelijk 725.000, – euro opgelegd aan bedrijf dat vingerafdrukken van werknemers scande voor aanwezigheids- en tijdsregistratie.[1] Biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens in de […]

LEES VERDER
Cybercrime: phishing en ransomware

Cybercrime: phishing en ransomware

Niet alleen individuele burgers, maar ook (grote) organisaties en bedrijven worden steeds vaker door internetfraude getroffen. Recent was de Universiteit van Maastricht het slachtoffer van een cyberaanval waarbij de cybercriminelen de universitaire computersystemen kort voor Kerstmis uitschakelden. De cyberaanval gebeurde met ransomware nadat de […]

LEES VERDER
Omgang met uw kind tijdens de Corona crisis

Omgang met uw kind tijdens de Corona crisis

Nu het coronavirus ook in Nederland is uitgebroken nemen de zorgen bij veel gescheiden ouders toe. Ook ouders die momenteel in een echtscheiding liggen, kunnen problemen ervaren bij het uitvoering geven aan de afgesproken omgangsregeling. Als gescheiden ouder kunt u nu tegen een aantal […]

LEES VERDER
Internetoplichting

Internetoplichting

In de afgelopen jaren heeft internet een enorme vlucht toegenomen. Steeds meer en steeds vaker brengen wij onze tijd door in de onlinewereld. Met de komst van online bankrekeningen, betaalmogelijkheden, marktplaatsen en betaalverzoeken regelen we steeds meer niet alleen persoonlijke maar ook financiële zaken […]

LEES VERDER
Na uw aanhouding: inverzekeringstelling

Na uw aanhouding: inverzekeringstelling

Bent u aangehouden op verdenking van een strafbaar feit? Dan zal de politie u doorgaans overbrengen naar het politiebureau om de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd en wat uw rol als verdachte was te kunnen onderzoeken. Om dit doel te verwezenlijken mag […]

LEES VERDER
Consumentenrecht tijdens Corona

Consumentenrecht tijdens Corona

De gevolgen van het coronavirus treffen iedereen. Het zijn onzekere tijden. In sommige situaties zorgt de coronacrisis helaas voor onduidelijkheden over uw rechten als consument. Wij houden de ontwikkelingen bij en beantwoorden graag uw vragen. In dit blog zullen de meest voorkomende vragen beantwoord […]

LEES VERDER
Zwijgrecht in strafzaken

Zwijgrecht in strafzaken

Vanwege een aantal geruchtmakende zaken die de afgelopen jaar voorbijkwamen, staat het zwijgrecht van verdachten weer volop in de belangstelling. Zeker bij slachtoffers en nabestaanden van strafbare feiten ligt het zwijgrecht van verdachte onder vuur, wat ook goed begrijpelijk is. Zo leidde vorig jaar […]

LEES VERDER
Werken als zelfstandig ondernemer in Nederland

Werken als zelfstandig ondernemer in Nederland

Bent u een zelfstandig ondernemer en wilt u in Nederland aan de slag? Voor zelfstandige ondernemers uit Europa (alsmede uit Lichtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) geldt in Nederland een vrije toegang. U kunt dan zonder visum, verblijfsvergunning of werkvergunning in Nederland aan de slag. […]

LEES VERDER
Arbeidsrecht en de Coronacrisis

Arbeidsrecht en de Coronacrisis

Een groot risico op besmetting met het Coronavirus is een feit geworden. Nu steeds meer mensen hiermee worden geconfronteerd, nemen de zorgen bij werkgevers toe. Uit voorzorg raadt het kabinet aan om tot en met 6 april 2020 zoveel mogelijk thuis te werken. In […]

LEES VERDER
Contractuele verplichtingen

Contractuele verplichtingen en de coronacrisis

De verspreiding van het coronavirus COVID-19 (‘coronavirus’) raakt steeds meer Nederlandse ondernemers, zeker nu steeds strengere maatregelen worden genomen om nog meer besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Een veel voorkomend probleem is dan ook dat de productie en het transport van producten op […]

LEES VERDER
Good Manufacturing Practice (GMP)

Good Manufacturing Practice (GMP)

Binnen bepaalde industrieën worden fabrikanten aan strenge productienormen onderworpen. Dat is het geval bij de (humane en veterinaire) farmaceutische industrie, de cosmetica-industrie en de voedingsmiddelenindustrie. In deze branches is de Good Manufacturing Practice (GMP) een bekende term. GMP is een kwaliteitsborgingssysteem welke waarborgt dat […]

LEES VERDER
Compensatie vertragingsschade bij vluchten

Compensatie vertragingsschade bij vluchten

Sinds 2009 staat u als passagier bij een vertraagde vlucht niet zondermeer met lege handen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk in het Sturgeon-arrest de verplichting van de luchtvaartmaatschappijen tot het betalen van compensatie uitgebreid. Sindsdien kunnen de passagiers niet […]

LEES VERDER
Herziening wetgeving partneralimentatie 1x1

Herziening wetgeving partneralimentatie

Op 1 januari 2020 is het zover: de nieuwe wetgeving over partneralimentatie treedt in werking. Wat houdt deze nieuwe wetgeving precies in? De kern van de nieuwe wet is dat de maximale alimentatieduur van de huidige 12 jaar wordt teruggebracht naar de helft van […]

LEES VERDER
Ontslag ondernemingsdirecteur Image 1x1

Ontslag ondernemingsdirecteur

Het komt weleens voor dat een directeur van een onderneming wordt ontslagen. Op welke manier het ontslag van de directeur kan plaatsvinden, is afhankelijk van zijn rechtspositie. Binnen een onderneming kunnen namelijk twee soorten directeuren worden onderscheiden: statutair en titulair directeur. Het onderscheid Een […]

LEES VERDER
Vingerafdruk in strijd met AVG Image 1x1

Vingerafdruk in strijd met AVG

In de moderne tijd waarin we nu leven is het steeds gebruikelijker om vingerafdrukken te gebruiken als een identificatiemiddel; denk hierbij bijvoorbeeld aan ontgrendeling van een smartphone door middel van een vingerafdrukidentificatie. Maar hoe zit het met privacy als het niet meer in een […]

LEES VERDER
Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

1. Introductie Steeds meer mensen starten hun eigen onderneming. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee: je kan zelf je tijd indelen en bepalen hoeveel uur je werkt, je hebt de mogelijkheid om je eigen stempel op het bedrijf te drukken en belastingtechnisch kan […]

LEES VERDER
Smartnewz

WiSH-concern

Dit is een samenvatting van de uitspraak van de Ondernemingskamer van 27 september 2018. Het WiSH-concern is ontvlochten en verdeeld tussen Illuminate B.V. en OKami B.V. Daartoe hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten. Illuminate B.V. heeft de vaststellingsovereenkomst ontbonden op grond van strafrechtelijk/frauduleus handelen door […]

LEES VERDER
Blog

UBO register in Nederland in 2020

Op grond van Europese regelgeving zijn lidstaten verplicht om een UBO-register in te stellen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. Het UBO-register in Nederland treedt vanaf 2020 in werking. Dit brengt met zich mee dat ondernemingen en rechtspersonen vanaf 2020 verplicht […]

LEES VERDER
Blog

Vergoeding affectieschade…

Een vergoeding voor affectieschade was tot voor kort in het Nederlandse recht niet mogelijk. Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, waarbij er sprake is van ernstig gewond raken of het […]

LEES VERDER
Blog

Het Nederlandse Klimaatakkoord

De laatste weken wordt veel over het klimaatakkoord gesproken. Voor veel mensen is het echter onduidelijk wat het klimaatakkoord precies is en inhoud. Het begint allemaal bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is een afspraak tussen bijna alle landen ter wereld om klimaatverandering tegen […]

LEES VERDER
Blog

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Ondernemers die werknemers in dient hebben, delen vaak vertrouwelijke informatie met deze werknemers. Het kan hierbij gaan om technische informatie, zoals een recept of een algoritme, maar ook om niet-niet technische informatie, zoals klantenbestanden, marketingstrategieën of bedrijfsplannen. Wat gebeurt er echter met deze informatie […]

LEES VERDER
Blog

Consumentenbescherming bij algemene voorwaarden

Ondernemers die producten verkopen of diensten verlenen, maken vaak gebruik van algemene voorwaarden om de verhouding met de afnemer van het product of de dienst te regelen. Wanneer de afnemer een consument is, geniet deze consumentenbescherming. Consumentenbescherming is in het leven geroepen om de […]

LEES VERDER