Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

1. Introductie Steeds meer mensen starten hun eigen onderneming. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee: je kan zelf je tijd indelen en bepalen hoeveel uur je werkt, je hebt de mogelijkheid om je eigen stempel op het bedrijf te drukken en belastingtechnisch kan […]

LEES VERDER
Blog

UBO register in Nederland in 2020

Op grond van Europese regelgeving zijn lidstaten verplicht om een UBO-register in te stellen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. Het UBO register in Nederland treedt vanaf 2020 in werking. Dit brengt met zich mee dat ondernemingen en rechtspersonen vanaf 2020 […]

LEES VERDER
Blog

Vergoeding affectieschade…

Een vergoeding voor affectieschade was tot voor kort in het Nederlandse recht niet mogelijk. Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, waarbij er sprake is van ernstig gewond raken of het […]

LEES VERDER
Blog

Het Nederlandse Klimaatakkoord

De laatste weken wordt veel over het klimaatakkoord gesproken. Voor veel mensen is het echter onduidelijk wat het klimaatakkoord precies is en inhoud. Het begint allemaal bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is een afspraak tussen bijna alle landen ter wereld om klimaatverandering tegen […]

LEES VERDER
Blog

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Ondernemers die werknemers in dient hebben, delen vaak vertrouwelijke informatie met deze werknemers. Het kan hierbij gaan om technische informatie, zoals een recept of een algoritme, maar ook om niet-niet technische informatie, zoals klantenbestanden, marketingstrategieën of bedrijfsplannen. Wat gebeurt er echter met deze informatie […]

LEES VERDER
Blog

Consumentenbescherming bij algemene voorwaarden

Ondernemers die producten verkopen of diensten verlenen, maken vaak gebruik van algemene voorwaarden om de verhouding met de afnemer van het product of de dienst te regelen. Wanneer de afnemer een consument is, geniet deze consumentenbescherming. Consumentenbescherming is in het leven geroepen om de […]

LEES VERDER
Blog

Toename oneerlijke handelspraktijken via telefoon

Er wordt steeds vaker melding gedaan van oneerlijke handelspraktijken door middel van telefonische verkoop. Dit constateert de Autoriteit Consument & Markt, de onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Mensen worden steeds vaker telefonisch benaderd met zogenaamde aanbiedingen voor kortingsacties, vakanties […]

LEES VERDER
Blog

Wijziging Wet Toezicht Trustkantoren

Op grond van de Wet Toezicht Trustkantoren wordt de volgende dienstverlening als een trustdienst gezien: het verlenen van domicilie voor een rechtspersoon of vennootschap in combinatie met het verrichten van aanvullende werkzaamheden. Deze aanvullende werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit het verlenen van juridisch […]

LEES VERDER
Blog

Auteursrecht: wanneer is content openbaar?

Het intellectuele eigendomsrecht is volop in ontwikkeling en heeft de afgelopen tijd een enorme groei meegemaakt. Dit is onder andere terug te zien in het auteursrecht. Bijna iedereen zit tegenwoordig op Facebook, Twitter of Instagram of heeft een eigen website. Mensen maken dus veel […]

LEES VERDER
Blog

Bezorger niet in loondienst van Deliveroo

‘Deliveroo fietskoerier Sytse Ferwerda (20) is een zelfstandig ondernemer en geen werknemer’ was het oordeel van de rechtbank in Amsterdam. De overeenkomst die een bezorger sloot met Deliveroo geldt niet als arbeidscontract – en dus is de man niet in loondienst bij het bezorgbedrijf. […]

LEES VERDER
Financiële zekerheden in het ondernemingsrecht 1X1

Financiële zekerheden in het ondernemingsrecht

Voor ondernemers is het verkrijgen van financiële zekerheid erg belangrijk. Wanneer u een overeenkomst met een andere partij sluit, wilt u dat de wederpartij zijn contractuele betalingsverplichtingen nakomt. Ook wanneer u een financiering verstrekt of investeringen aangaat ten behoeve van een ander, wilt u […]

LEES VERDER
Samen met uw partner in Nederland wonen 1X1

Samen met uw partner in Nederland wonen

‘’Law & More helpt en begeleidt u en uw partner bij alle stappen van de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning.’’ Wilt u graag samen met uw partner in Nederland wonen? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning zullen […]

LEES VERDER
Aansprakelijkheid van aandeelhouders - Image

Aansprakelijkheid van aandeelhouders

De aansprakelijkheid van bestuurders is een veelbesproken onderwerp. Over de aansprakelijkheid van aandeelhouders wordt veel minder gesproken. Het is echter mogelijk dat aandeelhouders aansprakelijk kunnen zijn voor acties die in naam van de onderneming verricht zijn. Wanneer een aandeelhouder aansprakelijk gesteld wordt, gaat het […]

LEES VERDER
E-mailadressen en de reikwijdte van de AVG

E-mailadressen en de reikwijdte van de AVG

Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met de inwerkingtreding van de AVG wordt de bescherming van persoonsgegevens steeds belangrijker. Ondernemingen krijgen te maken met meer en strengere regels met betrekking tot data protectie. De inwerkingtreding van de […]

LEES VERDER
De Nederlandse Kennismigrantenregeling 2018

De Nederlandse Kennismigrantenregeling 2018

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Het aantal internationale werknemers binnen Nederlandse organisaties groeit. Voor mensen van buiten de Europese Unie is het mogelijk om als kennismigrant naar Nederland te komen. Maar wat wordt er verstaan onder een kennismigrant? Een kennismigrant is een hoogopgeleide […]

LEES VERDER