facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law and More Logo

Category

Nieuws

Nieuws

Drones zijn tegenwoordig al bijna niet meer weg te denken…

Drones zijn tegenwoordig al bijna niet meer weg te denken. Zo kon Nederland al genieten van indrukwekkende dronebeelden van het vervallen zwembad Tropicana en werden er zelfs al verkiezingen voor het mooiste drone-filmpje gehouden. Omdat drones echter niet alleen maar leuk zijn, maar ook serieuze overlast kunnen veroorzaken, is het voor elke Nederlandse drone-eigenaar belangrijk op de hoogte te zijn van de geldende regels. Een greep uit het assortiment van regels: een drone mag niet hoger dan 120 meter vliegen en ook mag niet in de nabijheid van een vliegveld of ’s-nachts worden gevlogen. Ook zijn er regels voor bedrijfsmatig gebruikers.

13-04-2017

Nieuws

Eindhoven staat onder meer bekend om haar luchthaven ‘Eindhoven Airport’…

Eindhoven staat onder meer bekend om haar luchthaven ‘Eindhoven Airport’. Wie ervoor kiest om in de nabijheid van Eindhoven Airport te gaan wonen, zal dan ook rekening dienen te houden met de mogelijke overlast van overvliegende vliegtuigen. Eén van de omwonenden van de luchthaven vond de overlast echter te ernstig geworden en eiste nadeelcompensatie. De rechtbank Oost-Brabant was het hier echter niet mee eens: voor nadeelcompensatie is pas ruimte als de schade niet voorzienbaar was op het moment dat de omwonende zijn twee huizen kocht (1993 en 2009). En dit was het wel: al sinds 1979 was de geluidsnorm bekend. Ondanks een toename van vliegbewegingen van 18.000 tot 30.000 bewegingen was de geluidsnorm namelijk niet overschreden.

12-04-2017

Nieuws

In Nederland wordt veel waarde gehecht aan het stakingsrecht van werknemers…

In Nederland wordt veel waarde gehecht aan het stakingsrecht van werknemers. Nederlandse werkgevers moeten stakingen, inclusief de negatieve gevolgen die dit voor hen kan hebben, dan ook dulden zolang aan de “spelregels” wordt voldaan. Om te zorgen dat werknemers niet worden weerhouden van de gebruikmaking van dit recht, heeft de Nederlandse Centrale Raad van Beroep bepaald dat een staking geen gevolgen mag hebben voor de hoogte van de WW-uitkering. Dit betekent dat het dagloon van een werknemer, op basis waarvan de WW-uitkering wordt berekend, niet meer negatief beïnvloed mag worden door een staking.

Nieuws

Nederland kent een hoop radiozenders, die er bijna allemaal om bekend staan dat…

Nederland kent een hoop radiozenders, die er bijna allemaal om bekend staan dat zij ter promotie geregeld concerttickets weggeven. Toch mogen niet alle radiozenders dit zomaar doen. Het Commissariaat voor de Media heeft daarom onlangs NPO Radio 2 en 3FM op de vingers getikt. De reden hiervoor? Een publieke omroep wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid. De programma’s van een publieke omroep mogen niet gekleurd worden door commerciële belangen en men mag niet dienstbaar zijn aan het maken van meer dan normale winst door derden. Publieke omroepen mogen daarom alleen concerttickets weggeven wanneer de zenders zelf voor de tickets hebben betaald.

07-04-2017

Nieuws

Stel: je ziet op internet een aanbieding die eigenlijk te mooi is om waar te zijn…

Stel: je ziet op internet een aanbieding die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. En dat blijkt ook zo te zijn. Door een typefout kost die mooie laptop geen 1500 euro, maar 150 euro. Je besluit hier snel van te profiteren en slaat je slag. Kan de winkel de koop nog annuleren? Dat hangt er van af hoeveel de prijs afwijkt van de werkelijke prijs. Ontstaat er door de grootte van het prijsverschil het vermoeden dat de prijs echt niet klopt, dan wordt er van de consument verwacht dat deze enig onderzoek zal doen. Bij prijsverschillen die niet direct argwaan wekken kan dit anders zijn.

 

Nieuws

Velen denken er niet snel bij na wanneer ze iets op Facebook zetten…

Velen denken er niet snel bij na wanneer ze iets op Facebook zetten. Opzettelijk of extreem naïef, slim was het in dit geval zeker niet: een 23 jarige Rotterdammer kreeg enige tijd geleden een rechterlijk verbod opgelegd omdat hij dagelijks, zonder toestemming van de rechthebbenden gratis (bioscoop) film op zijn facebookpagina met als titel “Live Bioscoop” vertoonde. Gevolg: een dreigende dwangsom van 2000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro. Uiteindelijk werd er geschikt voor 7500 euro.

23-03-2017

Nieuws

Er zullen maar weinig Nederlanders zijn die niet op de hoogte…

Er zullen maar weinig Nederlanders zijn die niet op de hoogte zijn van de al jarenlang spelende problemen omtrent de door gasboringen ontstane Groningse aardbevingen. De rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij aan een deel van de inwoners van het Groningenveld immateriële schadevergoeding moet betalen. Ook de Staat werd aangesproken wegens onvoldoende toezicht, maar de rechtbank oordeelde dat, ondank het feit dat het onvoldoende toezicht werd aangenomen, niet kon worden gezegd dat de geleden schade hiervan het gevolg was.

Nieuws

Een veelgehoorde klacht in de juridische wereld is dat juristen doorgaans…

Een veelgehoorde klacht in de juridische wereld is dat juristen doorgaans geneigd zijn onbegrijpelijk juridisch jargon te hanteren. Toch blijkt dit niet altijd een probleem. Rechter Hansje Loman en griffier Hans Braam van de rechtbank Amsterdam ontvingen recentelijk de Klare Taalbokaal 2016, omdat zij de in de meest begrijpelijke taal opgestelde rechterlijke uitspraak hebben geschreven. De uitspraak gaat over de schorsing van een rijbewijs bij vermoeden van drugsgebruik.

Nieuws

Het zal je maar gebeuren…

Het zal je maar gebeuren: je raakt met je auto betrokken bij een botsing en je auto wordt total loss verklaard. Het berekenen van de schade aan het total loss verklaarde voertuig leidt regelmatig tot hevige discussie. De Hoge Raad biedt duidelijkheid en heeft bepaald dat aanspraak kan worden gemaakt op de marktwaarde van de auto ten tijde van het verlies. Dit is het gevolg van het wettelijke principe dat de benadeelde zoveel als mogelijk in de positie moet worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de schade niet zou zijn ontstaan.

10-03-2017

Nieuws

Eerder plaatsten we al een bericht over de mogelijkheid van het digitaal…

Eerder plaatsten we al een bericht over de mogelijkheid van het digitaal procederen. Per 1 maart is de Hoge Raad (de hoogste rechterlijke instantie van Nederland) hiermee van start gegaan, als onderdeel van het KEI-programma. Dit betekent dat civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad digitaal ingediend en behandeld kunnen worden. Later zullen ook de lagere gerechten hiermee beginnen. Door het KEI-programma wordt de rechtspraak voor alle betrokkenen toegankelijker en begrijpelijker. Benieuwd wat dit voor u inhoudt? Neem dan contact op met één van onze advocaten!

Nieuws

De controversiële recente ongelukken met zelfrijdende auto’s…

De controversiële recente ongelukken met zelfrijdende auto’s hebben de Nederlandse industrie en regering duidelijk niet afgeschrikt. Recentelijk heeft het kabinet een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om op de weg te experimenteren met zelfrijdende auto’s, zonder dat hierbij een bestuurder fysiek aanwezig is. Tot nu toe is de aanwezigheid van een bestuurder altijd vereist geweest. Binnenkort zal het voor bedrijven mogelijk zijn een vergunning aan te vragen om dergelijke experimenten uit te mogen voeren.

Nieuws

Niet in elke organisatie wordt even integer gehandeld…

Niet in elke organisatie wordt even integer gehandeld. Velen zijn echter bang om aan de bel te trekken, nu de ervaring meermaals heeft uitgewezen dat klokkenluiders niet altijd even goed beschermd werden. De in juli 2016 in werking getreden Wet Huis voor Klokkenluiders was bedoeld om hier verandering in te brengen en stelt regels voor het melden van misstanden in organisaties met meer dan 50 medewerkers. In principe geldt de regeling voor werknemer en werkgevers. Op een andere manier dan in het arbeidsrecht, worden deze begrippen in het licht van de Wet Huis voor Klokken ruim uitgelegd. Ook de ZZP’er valt daarmee onder deze regeling.

22-02-2017

Nieuws

De Pastafari: de aanhangers van het…

De Pastafari: de aanhangers van het ietwat absurde geloof in het vliegende spaghettimonster. Het is al enige tijd een fenomeen. Aanhangers van het Pastafarisme komen in het nieuws omdat zij met een vergiet op hun hoofd wensen op de foto te gaan voor een paspoort of identiteitsbewijs. De redenering daarbij is dat zij net als joden en moslims op basis van het geloof het hoofd wensen te bedekken. De rechtbank Oost-Brabant stak hier in een recente uitspraak een stokje voor en oordeelde dat het Pastafarisme, naar de maatstaf van het EHRM, niet getuigt van voldoende serieusheid om aangemerkt te kunnen worden als godsdienst of levensbeschouwing. Daarnaast kon de man in kwestie de vragen van de rechtbank niet voldoende beantwoorden en bleek bij hem niet van een serieuze beleving van een geloof of levensbeschouwing.

21-02-2017

Nieuws

Werkgevers dienen goed op te letten onder…

Werkgevers dienen goed op te letten onder welke omstandigheden zij een werknemer wensen te ontslaan. Dat blijkt maar weer uit een uitspraak van de kantonrechter in Assen. Een ziekenhuis moest zijn werknemer (een apotheker) een transitievergoeding van € 45.000,- en een billijke vergoeding van € 125.000,- betalen nu er geen redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst was. Aan de zijde van de apotheker zou er namelijk sprake zijn van disfunctioneren, wat later niet het geval bleek. De arbeidsovereenkomst werd echter toch ontbonden, met de toegewezen vergoedingen als gevolg. Er was inmiddels namelijk sprake van een verstoorde arbeidsverhouding die geheel aan de werkgever te wijten was.

10-02-2017

Nieuws

Ook de rechtspraak innoveert. Vanaf 1 maart 2017 wordt…

Ook de rechtspraak innoveert. Vanaf 1 maart 2017 wordt het daarom mogelijk om digitaal te procederen bij de Hoge Raad in civiele vorderingszaken. De cassatieprocedure blijft in de basis hetzelfde. Het wordt echter mogelijk online een procedure in te leiden (een soort digitale dagvaarding) en stukken en informatie uit te wisselen. Dit alles is het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Kwaliteit en Innovatie (KEI)-wetgeving.

09-02-2017

Nieuws

Het zal niemand zijn ontgaan: de populariteit van president Trump…

Het zal niemand zijn ontgaan: de populariteit van president Trump is nog verder gedaald met het door hem ingevoerde inreisverbod. Zo kwam eerder al in het nieuws dat zes Iraniërs op Schiphol waren gestrand toen zij vanuit Teheran naar de Verenigde Staten reisden. Eerder schortte een rechtbank in Seattle het inreisverbod al op. Inmiddels hebben ook drie federale rechters zich over het inreisverbod gebogen. De hoorzitting, die telefonisch plaatsvond en ook nog eens live werd uitgezonden, werd door zeker honderdduizenden mensen gevolgd. Het vonnis van de federale rechters zal deze week nog worden uitgesproken.

08-02-2017

Nieuws

Op 1 januari is een Franse wet in werking getreden op basis…

Op 1 januari is een Franse wet in werking getreden op basis waarvan werknemers hun smartphones uit mogen zetten buiten werktijd en derhalve de toegang tot hun zakelijke e-mail kunnen afsluiten. Deze maatregel is een gevolg van de toegenomen druk van het altijd maar verbonden moeten zijn, wat niet alleen heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid onbetaald overwerk, maar ook gezondheidsproblemen. Grote bedrijven van 50 of meer werknemers zijn verplicht te onderhandelen met hun werknemers over de specifieke regels die op hen van toepassing zullen zijn. Zal Nederland volgen?

Nieuws

B.F. Skinner zei ooit “The real question is not whether machines think but whether men do”…

B.F. Skinner zei ooit “The real question is not whether machines think but whether men do”. Deze uitspraak is uitermate toepasselijk op het nieuwe fenomeen van de zelfrijdende auto en op de manier waarop de maatschappij met dit product omgaat. Zo schenkt men reeds aandacht aan de invloed die de zelfrijdende auto kan hebben op het ontwerp van het moderne Nederlandse weggennetwerk. Om deze reden heeft minister Schultz van Haegen het rapport ‘Zelfrijdende auto’s, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen’ op 23 december aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport beschrijft onder meer de verwachting dat het mogelijk zal worden om borden en wegmarkeringen achterwege te laten, wegen anders te ontwerpen en gegevens tussen voertuigen uit te wisselen. Op deze wijze kan de zelfrijdende auto bijdragen aan het uitbannen van verkeersproblemen.

Nieuws

Volgens de cijfers van de SER is de hoeveelheid Nederlandse fusies explosief gestegen…

Volgens de cijfers van de SER is de hoeveelheid Nederlandse fusies explosief gestegen. Vergeleken met 2015 is de hoeveelheid fusies in 2016 met 22% toegenomen. Deze fusies vonden voornamelijk plaats in de dienstverlenings- en industriesector. Ook ondernemingen in de non-profit sector zijn lustig aan het fuseren geslagen. Mochten deze cijfers u – als ondernemer – aanmoedigen om ook een fusie te overwegen, vergeet dan niet acht te slaan op de toepasselijke Fusiegedragsregels!

Nieuws

Als advocatenkantoor gevestigd op het Science Park in Eindhoven…

Als advocatenkantoor gevestigd op het Science Park in Eindhoven hechten we veel waarde aan start-up ondernemingen. Zoals we gisteren schreven, onderkent ook de regering het belang van start-ups, hetgeen zij bevestigt met de recente publicatie van een lijst met veranderingen die voor de deur staan in 2017. Ondernemers zullen de kans krijgen om de investeringen in hun start-ups te verhogen, nu de loonverplichting voor DGA’s van start-ups wordt bijgesteld. Meer geld zal worden vrijgemaakt voor R&D. Ook voor ondernemingen in algemene zin is er goed nieuws: sinds 1 januari kunnen buitenlandse aandeelhouders hun teveel betaalde dividendbelasting terugkrijgen.

Nieuws

Nederland heeft opnieuw bewezen een goede kweekbodem voor zowel nationale…

Nederland heeft opnieuw bewezen een goede kweekbodem voor zowel nationale als internationale bedrijven te zijn, zo volgt uit verschillende cijfers en resultaten zoals vlak voor nieuwjaar gepubliceerd door de regering. De economie schets een rooskleurig beeld met een stabiele groei en een dalende werkloosheid. Er bestaat een hoge mate van vertrouwen onder consumenten en bedrijven. Nederland is een van de gelukkigste en meest welvarende landen ter wereld. En de opsomming gaat door. Nederland heeft een vierde plaats ingenomen op de lijst met landen met de meest concurrerende economie ter wereld. Ook vanuit innovatie-oogpunt heeft Nederland zich een solide partner bewezen. Niet alleen heeft Nederland koers gezet naar een groene economie om trots op te zijn, maar het bezit ook het meest stimulerende ondernemersklimaat in de wereld. Nog steeds niet overtuigd?

Nieuws

In een geschil kan men altijd een hoop getouwtrek en ge-hij-zei-zij-zei verwachten

In een geschil kan men altijd een hoop getouwtrek en ge-hij-zei-zij-zei verwachten. Om een zaak verder op te helderen kan de rechter een getuigenverhoor gelasten. Eén van de kenmerken van een dergelijk verhoor is de spontaniteit. In een poging de antwoorden zo oprecht als mogelijk te krijgen, vindt het verhoor ‘spontaan’ plaats ten overstaan van een rechter. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat het vanuit proceseconomisch oogpunt toegestaan is om het verhoor plaats te laten vinden op basis van een vooraf opgestelde schriftelijke verklaring. In deze specifieke zaak van 23 december zou het anders buitengewoon lang hebben geduurd om alle zes de getuigen te horen. Het is in dat geval echter wel belangrijk dat de rechtbank bij de beoordeling van het bewijs rekening houdt met het feit dat dergelijke geschreven verklaringen kunnen zorgen voor een verminderde betrouwbaarheid.

2017-01-10

1 2
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl