Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). De Wwft is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd en de laatste wijziging is recent ingevoerd (10 januari 2020 – Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn). De belangrijkste veranderingen tot dusverre zijn de nieuwe verantwoordelijkheden die instellingen in de zin van de Wwft meedragen…

CURSUS – BEWUSTWORDING
WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN
EN FINANCIEREN TERRORISME (WWFT)

CURSUS – BEWUSTWORDING
WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN
EN FINANCIEREN TERRORISME (WWFT)

Cursus – Bewustwording Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Aanleiding

De Wwft is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd en de laatste wijziging diende recent ingevoerd te worden (10 januari 2020 – Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn) maar werd voorlopig uitgesteld. De belangrijkste veranderingen tot dusverre zijn de nieuwe verantwoordelijkheden die instellingen in de zin van de Wwft meedragen. Zo is een instelling verplicht om een compliancefunctie en auditfunctie te creëren, een risicobeoordeling te maken, een beleid voor een risicobeoordeling op te stellen en een UBO dan wel pseudo-UBO te kwalificeren. Bovendien moet een instelling om kunnen gaan met alle procedures op het gebied van het identificeren en verifiëren van cliënten, het herkennen van ongebruikelijke transacties en het doen van meldingen.

Scholingsverplichting

Artikel 35 van de Wwft vereist dat werknemers, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden, bekend zijn met de Wwft en weten hoe zij een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen. Wees daarom op de hoogte van de omvangrijke wetgeving en de nieuwe wetgeving die straks van kracht gaat geworden. Vergroot de kennis van u en uw collega’s door de begrippen uit de Wwft eigen te maken.

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80
Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme

Doelgroepen

Deze cursus is met name, maar niet uitsluitend bedoeld voor medewerkers van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, administratiekantoren, banken, financiële instellingen (bijv. leasemaatschappijen), kredietinstellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, betaaldienstagenten, creditcardmaatschappijen, levensverzekeraars en bemiddelaars in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, elektronisch geldinstellingen, trustkantoren, makelaars en taxateurs van onroerende zaken, domicilie-verleners, belastingadviseurs, advocaten, juridische dienstverleners en casino’s.

Programma

Tijdens de training worden de volgende thema’s behandeld:

• Achtergrond Wwft
• Vierde en vijfde EU Anti-witwasrichtlijnen
• Wwft; toepassingsbereik, begrippen
• Oorzaken, gevolgen en kosten van witwassen
• Het witwasproces; plaatsing, versluiering, integratie
• Oorzaken, achtergrond en gevolgen van corruptie
• Terrorismefinanciering
• Instellingen in de zin van de Wwft
• Risicomanagement
• Functies: Compliance Officer en Auditor
• Opleidingsverplichting
• Cliëntenonderzoek; hoe en wanneer?
• Varianten cliëntenonderzoek
• Risicofactoren
• Identificatie- en verificatieplicht
• Vastlegging en bewaring van gegevens
• UBO
• PEP
• Ongebruikelijke transactie
• Meldingsplicht; wat, waar, wanneer melden?
• Toezicht en handhaving
• Sanctiemaatregelen
• Voorbeelden uit de praktijk

WWFT

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door mr. Maxim Hodak een Nederlandse advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en anti-witwaswetgeving.

Wilt u weten wat onze advocaten uit Eindhoven voor kunnen betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange