Met de ontwikkeling van het internet zijn veel nieuwe juridische vraagstukken ontstaan. Als gevolg hiervan hebben het ICT recht en het internetrecht, zich in een snel tempo ontwikkeld. Het is bijna onvermijdelijk dat ondernemingen te maken krijgen met het ICT recht.

ICT RECHT ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

ICT RECHT ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

ICT Recht

Met de ontwikkeling van het internet zijn veel nieuwe juridische vraagstukken ontstaan. Als gevolg hiervan hebben het ICT recht en het internetrecht, zich in een snel tempo ontwikkeld. Het is bijna onvermijdelijk dat ondernemingen te maken krijgen met het ICT recht.

Snelmenu

Het is dan ook van belang dat u als ondernemer een ICT recht advocaat inschakelt, zodat u aan alle relevante regelgeving voldoet. De specialisten van Law & More zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot het ICT recht. Hierdoor kunnen wij u bijstaan in alle kwesties omtrent het ICT recht. Law & More biedt juridische ondersteuning met betrekking tot de volgende onderwerpen:

• Securityrecht;
• SaaS en Cloud;
• IT-contracten;
• continuïteitsregelingen en escrow;
• webwinkelrecht;
• hosting co-locatie;
• softwarerecht;
• opensourcesoftware.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

De expertises van Law & More

Bedrijfsjurist image

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Interim-jurist-icon image

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Immigratie-advocaat-icon image

Immigratie advocaat

Wij behandelen zaken die te maken hebben met toelating, verblijf, uitzetting en vreemdelingen

Ondernemingsrecht-icon image

Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

“Tijdens het kennismakingsgesprek

werd al meteen duidelijk

plan geschetst

Securityrecht

Het securityrecht houdt zich bezig met de beveiliging van informatie en heeft veel raakvlakken met het privacyrecht. Bij securityrecht komen onderwerpen als computervirussen, hacking en het aftappen van gegevensverkeer aan de orde. Om gevoelige en vertrouwelijke informatie veilig te bewaren, zijn er verschillende maatregelen vastgesteld. Ondernemingen maken vaak gebruik van non-juridische maatregelen, gebaseerd op een risico-analyse. De wetgever heeft echter ook maatregelen vastgesteld. Met betrekking tot privacy vloeien deze maatregelen voort uit de algemene verordening gegevensbescherming. In deze wet staat onder andere dat duidelijk moet zijn welke maatregelen er genomen zijn om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hiernaast zijn ook bepaalde handelingen strafbaar gesteld. Zo is hacken strafbaar op grond van artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht. Voor ondernemingen is het van belang om te weten hoe informatiebeveiliging werkt en hoe gegevens beschermd kunnen worden. Law & More kan u adviseren over de juridische aspecten van het ICT recht en van de beveiliging van informatie.

SaaS en Cloud

SaaS betekent ‘software as a service’ en is software die als dienst aangeboden wordt. De gebruiker hoeft de software niet aan te schaffen, maar kan via internet toegang krijgen tot de SaaS. Hierdoor zijn de kosten voor de gebruiker relatief laag. Een SaaS-dienst als Dropbox is een clouddienst. Een clouddienst is een netwerk waarbij informatie opgeslagen wordt in de ‘Cloud’. De gebruiker is geen eigenaar van de Cloud en dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. De Cloudleverancier is verantwoordelijk voor de Cloud. Clouddiensten zijn aan bepaalde regelgeving gebonden, voornamelijk aan regels met betrekking tot privacy. De ICT recht advocaten van Law & More beschikken over kennis en ervaring op dit gebied en kunnen u helpen met al uw vragen.

SaaS en Cloud Image

IT-contracten

IT-contracten worden opgesteld voor het kopen van IT-gerelateerde zaken, zoals hardware of softwarelicenties. In een dergelijk contract worden afspraken gemaakt over de prijs, garantie of aansprakelijkheid van een goed of dienst. Er kunnen problemen ontstaan bij het opstellen of naleven van een IT-contract. Er bestaat vaak onduidelijkheid over wat er geleverd moet worden of onder welke voorwaarden er geleverd dient te worden. Het is dan ook van belang dat er duidelijk afspraken gemaakt worden en dat deze schriftelijk vastgelegd worden in een contract. Law & More kan u adviseren met betrekking tot IT-contracten. Wij kijken naar uw situatie en stellen een contract van goede kwaliteit op maat voor u op.

Continuïteitsregelingen en escrow Image

Continuïteitsregelingen en escrow

Voor gebruikers van informatietechnologie is het belangrijk dat ze er zeker van zijn dat hun software en data gebruikt kunnen blijven worden. Hiervoor kan een continuïteitsregeling worden getroffen. Een dergelijke regeling wordt gesloten in samenwerking met de IT-dienstverlener. In geval van bijvoorbeeld faillissement kan de IT-dienstverlening gewoon worden doorgezet. Voor het treffen van een continuïteitsregeling moet worden gekeken naar de soort IT-dienstverlening. Soms zal een broncode-escrowregeling voldoende zijn, terwijl in andere gevallen nadere voorzieningen getroffen moeten worden. In geval van continuïteit van een Cloud wordt bijvoorbeeld gekeken naar zowel toeleveranciers als hostingproviders. Een continuïteitsregeling is zeer belangrijk voor het in stand kunnen houden van uw data. Law & More kan binnen het ICT recht u adviseren over continuïteitsregelingen en dergelijke regelingen voor u opstellen om uw data en software veilig te stellen.

Webwinkelrecht

Het webwinkelrecht omvat alle juridische aspecten waar een webwinkel mee te maken kan krijgen. Voorbeelden hiervan zijn koop op afstand, consumentenrecht, Cookiewet en ook de Europese regelgeving speelt hierbij een grote rol. Door de vele regels kan het zo zijn dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Er kunnen bijvoorbeeld vragen ontstaan met betrekking tot algemene voorwaarden, herroeping door klanten of online betalingen. Het is van belang om deze zaken goed op orde te hebben, anders riskeert u een boete. Deze boetes kunnen fors zijn en een impact hebben op uw onderneming. Law & More kan u adviseren bij het naleven van juridische regels en wij kunnen u helpen met het opstellen van juridische documenten die relevant zijn voor uw webwinkel.

Hosting co-locatie

Bij het hosten van websites wordt data opgeslagen en soms ook doorgegeven. Hierbij is het van belang om te weten hoe u met deze data om moet gaan jegens uw klanten, maar ook jegens derden. Er moeten duidelijke voorwaarden worden opgesteld met betrekking tot hosting en de juridische aspecten daarvan. Voor klanten is het belangrijk om te weten wat er met hun data gebeurd. Bovendien wordt verwacht dat de data goed beveiligd is en is het van belang om te weten wie hiervoor aansprakelijk is. Deze regels zijn ook van toepassing wanneer er sprake is van co-locatie. In dat geval wordt een eigen server in de serverkast van een hostingprovider geplaatst, zodat geprofiteerd kan worden van een betrouwbare netwerkverbinding en stroomtoevoer. Er worden afspraken gemaakt met de hostingprovider om naleving van de regels te waarborgen. De ICT recht advocaten van Law & More kunnen antwoord geven op al uw vragen met betrekking tot hosting co-locatie.

Hosting co-locatie Image

Softwarerecht

Software is een essentieel onderdeel van het kunnen uitvoeren van bedrijfsprocessen. De belangrijkste regels met betrekking tot software vloeien voort uit de Auteurswet. In deze wet is vastgelegd wie de eigenaar is van software. Het is in de praktijk echter niet altijd duidelijk wie de eigenaar is van software. Softwareontwikkelaars die hun product verkopen, willen vaak de auteursrechten blijven behouden. Gebruikers van de software mogen dan niet zomaar wijzigingen aanbrengen. Wanneer een gebruiker echter eigen software wil gaan ontwikkelen, kan het onduidelijk zijn welk deel van de software aan de maker toekomt. Bovendien kunnen er ook vragen ontstaan die betrekking hebben op een geschil met een softwareleverancier, het vestigen van rechten op software of het opstellen van software-gerelateerde contracten. Het ICT recht team van Law & More biedt ondersteuning met betrekking tot al uw juridische vragen omtrent software.

Opensourcesoftware Image

Opensourcesoftware

Opensourcesoftware is een bijzondere vorm van software. Bij opensourcesoftware krijgt de gebruiker bij het aanschaffen van de licentie een broncode van de software. Het voordeel hiervan is dat gebruikers de software kunnen aanpassen en verbeteren, waardoor de software steeds verder wordt ontwikkeld. Iedereen met verstand van codes kan de opensourcesoftware aanpassen. In de praktijk is het echter belangrijk om bepaalde regels te stellen aan het gebruik van opensourcesoftware. Er wordt namelijk weinig toezicht gehouden, maar er worden wel veel schadeclaims ingediend over schending van opensourcesoftwarelicenties. De ICT recht specialisten van Law & More staan voor u klaar wanneer u vragen heeft met betrekking tot voorwaarden en regels omtrent opensourcesoftware.

Wordt u graag juridisch bijgestaan door advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected].nl
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange