Farma en life sciences

Law & More beschikt over ruime ervaring in het adviseren op de gebieden farma, life sciences en gezondheidszorg. Ondernemingen die opereren binnen deze snel veranderende sectoren kunnen met allerlei juridische kwesties te maken krijgen. Indien u een geneesmiddel op de markt wilt brengen, dan krijgt u met verschillende partijen te maken. U zult afspraken maken met partijen die over kennis of middelen beschikken die u niet heeft. Law & More kan voor u overeenkomsten opstellen of beoordelen en u bijstaan tijdens de onderhandelingen. Het kan hierbij om allerlei overeenkomsten gaan, zoals onderzoeks-, ontwikkelings-, leverings-, arbeids- en freelanceovereenkomsten. Indien u een geneesmiddel mag bereiden of verhandelen, dan gaan ook verkoopovereenkomsten en distributieovereenkomsten een rol spelen. Daarnaast kan het handig zijn om ook algemene voorwaarden beschikbaar te hebben indien u vaker goederen of diensten moet inkopen of verkopen. Ook voor het opstellen van algemene voorwaarden kunt u een advocaat van Law & More inschakelen.

Verder wilt u het product dat u op de markt brengt uiteraard beschermen, maar kunt u over uw specifieke product een octrooirecht bezitten? Of wordt er een inbreuk gemaakt op uw octrooirecht? Vooral binnen deze branche is de bescherming van het intellectueel eigendom bepalend voor het succes van uw product. Het bezitten van een intellectueel eigendomsrecht over uw product zorgt voor een voorsprong op concurrenten. Concurrenten mogen uw product namelijk niet namaken indien u een octrooi heeft. U kunt ook nog een Aanvullend beschermingscertificaat aanvragen om uw product nog 5 jaar langer te beschermen. Law & More helpt u graag bij het aanvragen van octrooien en aanvullende beschermingscertificaten.

Ook omtrent de handelsnaam van een geneesmiddel kan Law & More u adviseren. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de naam die u voor ogen heeft te gebruiken? Het is ook van belang uw handelsnaam te beschermen tegen het gebruik ervan door andere partijen. Wanneer zij uw naam of een zeer gelijkende naam gebruiken voor een ander soort product kunnen zij op die manier schade aan uw handelsnaam toebrengen. Ook kunnen zij door het gebruik van uw naam profiteren van uw naamsbekendheid. Wij kunnen u voorzien van juridisch advies omtrent deze vraagstukken en procederen voor u indien noodzakelijk.

Onder andere de bereiding en de handel in geneesmiddelen is in Nederland en in Europa in het algemeen onderworpen aan strenge wet- en regelgeving. Om geneesmiddelen te mogen bereiden, moet u in het bezit van een vergunning zijn. Een geneesmiddel kan ook niet zomaar op de Nederlandse of Europese markt verhandeld worden. Daarvoor heeft u een handelsvergunning nodig. Wij kunnen u adviseren omtrent de aanvraag van een handelsvergunning alsmede bijstaan tijdens procedures over de vraag of u terecht in het bezit bent van een handelsvergunning.

Verder adviseren wij onze cliënten ook omtrent reclame, zoals de geneesmiddelenreclame en de publieksreclame. We kunnen uw reclames, websites, sociale media enzovoorts beoordelen.

Kortom zijn een aantal van de onderwerpen waaromtrent we u kunnen bijstaan:

  • onderhandelingen over overeenkomsten omtrent het onderzoek en de ontwikkeling (R&D) en de distributie van farmaceutische, medische en sanitaire producten;
  • intellectueel eigendom;
  • productaansprakelijkheid;
  • opstellen van algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden.