Afspraak

Europees Recht

Nederland is een lidstaat van de Europese Unie. Veel Nederlands recht is afgeleid van Europees recht en Europees recht kan ook rechtstreekse toepassing hebben in Nederland. Bovendien omvat het Europese recht bijna alle rechtsgebieden. Als gevolg van deze Europese integratie is er dan ook een grote kans dat u als ondernemer met Europees recht geconfronteerd wordt. De specialisten van Law & More zijn volledig op de hoogte van de Europeesrechtelijke regels en kunnen u helpen met het opstellen van overeenkomsten en het voeren van procedures indien er geschillen optreden.  On team staat ook voor u klaar wanneer u te maken krijgt met grote fusies of overnames waarop het Europees recht van toepassing is.

Toepassing van Europees recht

Europees recht kan op twee manieren doorwerken in de Nederlandse rechtsorde: door rechtstreekse werking en door omzetting. Rechtstreekse werking is van toepassing bij Europese verordeningen. Een Europese verordeningen heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasbaar in elke lidstaat van de Europese Unie. Dit betekent dat een burger zich rechtstreeks op een bepaling uit een verordening kan beroepen. Een verordening wordt hierdoor onderdeel van het eigen recht van een lidstaat. De overheid mag wel aanvullende regelgeving met betrekking tot een verordening opstellen. Dit is anders bij Europese richtlijnen. Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat. In een richtlijn is dus een doel opgenomen, maar lidstaten van de Europese Unie mogen zelf bepalen hoe zij dit doel willen bereiken. Hiervoor wordt de richtlijn omgezet naar nationale regelgeving. Er zijn echter situaties waarin een richtlijn wel rechtstreekse werking kan hebben. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een richtlijn niet goed of niet op tijd is omgezet naar nationale regelgeving.

Law & More volgt het Europese recht op de voet en is dus op de hoogte van alle nieuwe Europese regelgeving. Wilt u weten of Europeesrechtelijke regels van toepassing zijn op uw onderneming? Is er sprake van een nieuwe verordening waar uw organisatie aan moet voldoen? Of heeft u vragen omtrent de toepassing van een richtlijn of verordening? De advocaten van Law & More staan voor u klaar. 

Vier vrijheden

Binnen de Europese Unie kennen we de vier vrijheden: het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Met de vier vrijheden wordt een goed functionerende interne markt binnen Europa gestimuleerd. Personen, goederen, diensten en kapitaal kunnen zonder binnengrenzen vrij circuleren. De Europese Unie vormt als het ware één groot grondgebied.

Het vrij verkeer van personen brengt met zich mee dat bewoners van de Europese Unie zonder restricties naar andere EU-lidstaten kunnen reizen. Het vrij verkeer van goederen houdt in dat goederen niet meer aan controles onderworpen worden wanneer deze EU grenzen overschrijden. Doordat de douanerechten afgeschaft zijn, wordt het onderlinge handelsverkeer tussen lidstaten bevorderd. EU-burgers mogen op basis van het vrij verkeer van diensten bovendien binnen de EU werken waar zij willen. Voor nieuwe lidstaten kunnen echter restricties gelden. Het vrij verkeer van kapitaal biedt EU-burgers tot slot vrijheden op financieel gebied. Deze vrijheid heeft als doel om grensoverschrijdende investeringen binnen Europa te stimuleren en de toegang voor bedrijven tot financiering te verbeteren. De lidstaten zijn niet bevoegd om discriminerend in te grijpen in de vier vrijheden of om het vrije verkeer te belemmeren. Alle wet- en regelgeving die het vrije verkeer belemmert of onderscheid maakt tussen personen, goederen, diensten of kapitaal uit het eigen land en uit andere lidstaten, moet dus aangepast worden.  Wilt u op basis van de vier vrijheden in Nederland of een andere lidstaat een onderneming starten? Of denk u dat de vier vrijheden in uw geval geschonden worden? Het team van Law & More staat voor u klaar met advies en juridische ondersteuning.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Law & More
Cart Overview