Partneralimentatie. Heeft u of uw ex-partner na de echtscheiding niet genoeg inkomsten om van te kunnen leven? Dan heeft de ander de plicht om alimentatie te betalen aan de ex-partner. Wanneer recht op partneralimentatie. U heeft in principe recht op partneralimentatie indien u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

PARTNERALIMENTATIE ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

PARTNERALIMENTATIE ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Partneralimentatie

Heeft u of uw ex-partner na de echtscheiding niet genoeg inkomsten om van te kunnen leven? Dan heeft de ander de plicht om alimentatie te betalen aan de ex-partner.

Snelmenu

Wanneer recht op partneralimentatie

U heeft in principe recht op partneralimentatie indien u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk. In de praktijk ontvangt een van beide partners het recht op alimentatie. In het merendeel van de gevallen is dit de vrouw, met name als zij voor het grootste gedeelte van de verzorging verantwoordelijk is geweest voor het huishouden en de kinderen. In dat geval heeft de vrouw vaak geen inkomen of een beperkt inkomen uit een parttime dienstverband. In de situatie waarbij de man de rol van ‘huisman’ heeft vervuld en de vrouw carrière heeft gemaakt, kan de man in principe aanspraak maken op partneralimentatie.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Zaken waarbij onze scheidingsadvocaten u graag helpen

Kinderalimentatie image

Kinderalimentatie

Een scheiding heeft grote impact op kinderen. Wij hechten veel waarde aan het belang van uw kinderen

Scheiding aanvragen image

Scheiding aanvragen

Wij hebben een persoonlijke aanpak en werken samen met u naar een passende oplossing voor de toekomst

Scheidingsadvocaat image

Scheidingsadvocaat

Een scheiding is een vervelende periode. Wij staan u bij in dit proces

Scheiden van tafel en bed image

Scheiden van tafel en bed

Wilt u gescheiden gaan wonen? En via de wet getrouwd blijven? Wij staan u bij

“De advocaten van
Law & More zijn betrokken
en kunnen zich goed inleven
in de problemen van hun cliënten”

Hoogte partneralimentatie

In overleg kunnen u en uw ex-partner tot afspraken komen over de hoogte van de partneralimentatie. Lukt het u niet om er samen uit te komen, dan staat een van onze scheidingsadvocaten u graag bij. Wij kunnen u niet alleen helpen bij het onderhandelingsproces, maar wij kunnen ook de hoogte van de partneralimentatie voor u vaststellen. Dit vaststellen doen wij door het maken van een alimentatieberekening.

De rechter kijkt niet alleen naar de financiële situatie van de alimentatieontvanger, maar ook naar de financiële situatie van de alimentatiebetaler. Aan de hand van beide situaties stelt de rechter definitief vast of een van u beiden recht heeft op partneralimentatie en, indien dit het geval is, wat de hoogte van de alimentatie is. Het is in sommige gevallen namelijk mogelijk dat u in feite wel recht heeft op partneralimentatie, maar dat uit de financiële gegevens van uw ex-partner blijkt dat hij of zij simpelweg niet in staat is om alimentatie te betalen.

Alimentatie berekenen

Een alimentatieberekening is een vrij complexe berekening aangezien er met veel factoren rekening gehouden moet worden. Law & More voert de partneralimentatieberekening graag voor u uit.

Vaststellen behoefte
De hoogte van partneralimentatie is afhankelijk van de behoefte en behoeftigheid van degene die alimentatie ontvangt en van de draagkrachtruimte van degene die alimentatie moet betalen. Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van circa 60 % van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Hierover meer op onze pagina over kinderalimentatie

Vaststellen draagkracht
Er wordt een draagkrachtberekening van beide partijen gemaakt. Hiermee wordt vastgesteld of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om alimentatie te kunnen betalen. Om de draagkracht van de degene die alimentatie dient te betalen vast te stellen moet eerst zijn of haar netto-inkomen worden vastgesteld. Op dit inkomen mag de alimentatiebetaler eerst een aantal kosten in mindering brengen. Het gaat hierbij met name om kosten die de alimentatiebetaler moet maken om zelf rond te kunnen komen (lasten).

• Bent u een particulier?
• Heeft u behoefte aan juridisch advies?
• Wilt u duidelijk inzicht krijgen in uw juridische positie?

Neem direct contact op via de button.
We bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Partneralimentatie-imageDraagkrachtvergelijking
Tot slot moet een draagkrachtvergelijking gemaakt worden. Met deze vergelijking wordt berekend bij welk alimentatiebedrag partijen een gelijke financiële vrije ruimte hebben. De draagkrachtruimte van de alimentatiegerechtigde wordt vergeleken met de draagkrachtruimte van de alimentatieplichtige. De gedachte hierachter is dat de alimentatiegerechtigde door de alimentatiebetaling niet in een betere financiële positie hoeft te komen verkeren dan de alimentatieplichtige.

Wilt u graag weten hoe uw financiële situatie ervoor staat na uw scheiding? Neem dan contact op met Law & More en samen kunnen we met u bepalen hoeveel alimentatie u moet betalen of gaat ontvangen.

Partneralimentatie wijzigen

Wilt u de partneralimentatie eenzijdig opzeggen of wijzigen, dan dient dit via de rechter te gebeuren. Wij kunnen namens u een wijzigingsverzoek bij de rechtbank indienen. De rechter kan de partneralimentatie wijzigen, dit betekent verhogen, verlagen of op nihil stellen. Er moet volgens de wet dan wel sprake zijn van een ‘wijziging van omstandigheden’. Als de rechter vindt dat er geen sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan wordt uw verzoek niet toegekend. Dit begrip wordt in de wet niet verder toegelicht en het kan dus gaan om een breed scala aan omstandigheden. Het gaat in de praktijk vaak om een wijziging van de financiële omstandigheden van een van de ex-partners.

Beëindiging partneralimentatie
De plicht tot betaling van partneralimentatie kan in de volgende situaties eindigen:

• indien u of uw ex-partner overlijdt;
• indien de maximaal door de rechter vastgestelde alimentatietermijn is verstreken;
• indien degene die alimentatie ontvangt opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
• indien de financiële omstandigheden gewijzigd zijn en degene die alimentatie ontvangt zelf in het levensonderhoud kan voorzien.

Wilt u weten wat onze advocaten uit Eindhoven voor u kunnen betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Informatie aanvragen