Het fiscaal recht, ook wel het belastingrecht genoemd, bevat het geheel aan regels met betrekking tot de heffing en invordering van belastingen. Belastingen in Nederland worden altijd op basis van een formele wet geheven. Dit betekent dat het Nederlandse parlement zich over alle te heffen belastingen heeft uitgelaten.

FISCAAL RECHT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

FISCAAL RECHT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Fiscaal recht

Het fiscaal recht, ook wel het belastingrecht genoemd, bevat het geheel aan regels met betrekking tot de heffing en invordering van belastingen. Belastingen in Nederland worden altijd op basis van een formele wet geheven. Dit betekent dat het Nederlandse parlement zich over alle te heffen belastingen heeft uitgelaten. Voor vrijwel elke soort belasting is er een aparte wet. Uit deze wetten vloeien regels voor met betrekking tot de verschillende te betalen belastingen, de betalingstermijnen die gelden en de dwangmiddelen die toegepast kunnen worden wanneer er geen belasting betaald wordt. Naast deze wetten kunnen regels ook voortvloeien uit bijvoorbeeld internationale verdragen of beleidsregels. Belastingen in Nederland treffen iedereen die in Nederland woont of die door middel van werk of een onderneming met Nederland te maken heeft. Het is een kunst om de fiscale regelgeving optimaal te gebruiken om de druk van de belastingen tot een minimum te beperken.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

De expertises van Law & More

Bedrijfsjurist image

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Interim-jurist-icon image

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Immigratie-advocaat-icon image

Immigratie advocaat

Wij behandelen zaken die te maken hebben met toelating, verblijf, uitzetting en vreemdelingen

Ondernemingsrecht-icon image

Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

“Er werd goed naar
mij geluisterd. Ik kreeg
uitleg over de aanpak en
wat ik kon verwachten

Directe en indirecte belastingen

In Nederland kan er een onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte belasting. Directe belastingen zijn belastingen op inkomen, winst en vermogen. Deze belastingen worden door de Belastingdienst geïnd bij de belastingplichtige. Dit betekent echter niet dat directe belastingen altijd rechtstreeks aan de overheid betaald worden. In sommige gevallen wordt de belasting afgedragen door een derde partij. Dit is bijvoorbeeld zo bij loonbelasting. Een werkgever houdt loonbelasting in voordat het salaris wordt uitgekeerd. De werkgever is echter alleen maar de partij die de belasting afdraagt; loonbelasting valt onder de belastingplicht van de werknemer. Dit geldt ook voor overdrachtsbelasting bij de koop van een woning. In dat geval draagt de notaris de verschuldigde belasting af, maar de belastingplicht ligt bij de koper van de woning.

Fiscaal rechtNaast de directe belasting kennen we ook de indirecte belastingen. Dit zijn verbruiksbelastingen op goederen en diensten. Voorbeelden van indirecte belastingen zijn BTW, accijnzen en invoerrechten. Deze belastingen worden niet door de consument afgedragen. De ondernemer heeft een belastingplicht voor indirecte belastingen en draagt de belasting dan ook af aan de Belastingdienst. Deze belasting wordt echter wel doorberekend in de prijzen van de goederen en diensten. Indirecte belastingen worden dan ook vaak kostprijsverhogende belastingen genoemd.

Alvorens te beginnen met een bedrijf in Nederland dient iedere ondernemer te worden geadviseerd over de Nederlandse fiscale aspecten en de Nederlandse fiscale tarieven. Het team van Law & More helpt u om een goede bedrijfsstructuur te ontwikkelen om optimaal te kunnen profiteren van de Nederlandse belastingvoordelen. Nederland voorziet in gunstige belastingverdragen met regelingen voor multinationale ondernemingen met buitenlandse dochtermaatschappijen. De vervanging van de productie naar andere landen kan leiden tot fiscale voordelen. Dubbele belasting kan veelal worden beperkt en in vaak kunnen Nederlandse invoertarieven vermeden worden. De adviseurs van Law & More kijken samen met u naar de mogelijkheden die de Nederlandse belastingwetgeving voor u biedt. Indien nodig werkt Law & More samen met andere vakspecialisten om het best mogelijke advies of de beste oplossingen voor u te bereiken.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange