Het zal je maar gebeuren…

Het zal je maar gebeuren: je raakt met je auto betrokken bij een botsing en je auto wordt total loss verklaard. Het berekenen van de schade aan het total loss verklaarde voertuig leidt regelmatig tot hevige discussie. De Hoge Raad biedt duidelijkheid en heeft bepaald dat aanspraak kan worden gemaakt op de marktwaarde van de auto ten tijde van het verlies. Dit is het gevolg van het wettelijke principe dat de benadeelde zoveel als mogelijk in de positie moet worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de schade niet zou zijn ontstaan.

10-03-2017

Share