Niet in elke organisatie wordt even integer gehandeld…

Niet in elke organisatie wordt even integer gehandeld. Velen zijn echter bang om aan de bel te trekken, nu de ervaring meermaals heeft uitgewezen dat klokkenluiders niet altijd even goed beschermd werden. De in juli 2016 in werking getreden Wet Huis voor Klokkenluiders was bedoeld om hier verandering in te brengen en stelt regels voor het melden van misstanden in organisaties met meer dan 50 medewerkers. In principe geldt de regeling voor werknemer en werkgevers. Op een andere manier dan in het arbeidsrecht, worden deze begrippen in het licht van de Wet Huis voor Klokken ruim uitgelegd. Ook de ZZP’er valt daarmee onder deze regeling.

22-02-2017

Share