Op 25 mei 2018 is het privacyrecht aangescherpt door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Dat betekent dat in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG stelt strenge eisen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en versterkt bovendien de rechten van personen van wie gegevens verwerkt worden. Het nieuwe privacyrecht heeft dus grote gevolgen voor de wijze waarop bedrijven en instellingen met persoonsgegevens om moeten gaan.

HOE GAAT U MET GEGEVENS OM?
SCHAKEL EEN PRIVACYRECHT ADVOCAAT IN

Contact-orange

Privacyrecht

Op 25 mei 2018 is het privacyrecht aangescherpt door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Dat betekent dat in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG stelt strenge eisen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en versterkt bovendien de rechten van personen van wie gegevens verwerkt worden. Het nieuwe privacyrecht heeft dus grote gevolgen voor de wijze waarop bedrijven en instellingen met persoonsgegevens om moeten gaan. Organisaties moeten aanpassingen doorvoeren om aan de AVG te voldoen. Bent u op zoek naar ondersteuning in dit proces? Schakel dan een privacyrecht advocaat van Law & More in.

Advocatenkantoor Law & More helpt u om uw organisatie AVG-proof te maken en te houden. Wij zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot het veranderende privacyrecht. Onze advocaten verdiepen zich in de manier waarop u met persoonsgegevens omgaat en brengen uw interne processen en gegevensverwerking in kaart. Zij helpen u graag met de transitie binnen uw organisatie om te voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Op het gebied van privacyrecht kunnen wij u bijstaan met de volgende diensten:

• het in kaart brengen van uw gegevensverwerking door middel van data mapping;
• het beoordelen van uw gegevenswerking aan de hand van de doelen en grondslagen uit de AVG;
• het in kaart brengen van specifieke risico’s met betrekking tot gegevensverwerking;
• het adviseren omtrent de waarborging van rechten van betrokkenen;
• het verbeteren van uw privacybeleid;
• het opstellen van protocollen met betrekking tot EU data protectie;
• het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments;
• het adviseren omtrent de aanstelling van een Functionaris voor Gegevensbescherming;
• het beoordelen en opstellen van verwerkersovereenkomsten;
• het uitvoeren van compliance checks.

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Het privacyrecht van Law & More

AVG image

AVG

Met de invoering van de AVG zijn de wetten aangescherpt.
Is uw onderneming daar op voorbereid?

Functionaris voor Gegevensbescherming image

Functionaris voor
Gegevensbescherming

Wij helpen u met het aanstellen van
een Functionaris voor Gegevensbescherming

Data Protection Impact Assessment image

Data Protection
Impact Assessment

Wij kunnen een analyse doen om de risico‘s van
uw gegevensverwerking in kaart te brengen

Verwerking van data image

Verwerking van data

Welke data verwerkt uw bedrijf? Voldoet deze
verwerking aan de AVG? Wij staan u bij

“Tijdens de kennismaking

werd mij meteen duidelijk

dat Law & More een duidelijk

plan van aanpak heeft”

AVG

In onze huidige maatschappij speelt digitalisering een steeds grotere rol en dit brengt met zich mee dat gegevens ook steeds vaker in digitale vorm verwerkt worden. Hierdoor kunnen risico’s met betrekking tot de waarborging van onze privacy ontstaan. Om deze reden is de AVG opgesteld. Deze privacyverordening versterkt de positie van betrokkenen door hen nieuwe privacyrechten te geven en hun bestaande rechten te versterken. Ook hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen gekregen.

Privacyrecht en AVGDe AVG is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus op het moment dat uw organisatie gegevens verzamelt waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden, heeft uw organisatie te maken met de AVG. Van verwerking van persoonsgegevens is al sprake wanneer er een loonadministratie bijgehouden wordt of wanneer afspraken met klanten geregistreerd worden. Het is dus onvermijdelijk dat uw onderneming te maken krijgt met de aangescherpte privacyrecht wetgeving. Het is van groot belang om uw organisatie in te richten in overeenstemming met de AVG, temeer omdat de Autoriteit Persoonsgegevens hoge straffen op kan leggen bij niet-naleving. Daarom heeft Law & More het volgende stappenplan voor organisaties opgesteld:

• Stap 1: Stel een privacybeleid op
• Stap 2: Breng in kaart welke persoonsgegevens u verwerkt
• Stap 3: Stel vast wat het doel en de grondslag voor gegevensverwerking is
• Stap 4: Bepaal hoe de rechten van betrokkenen gewaarborgd gaan worden
• Stap 5: Evalueer op welke wijze u toestemming vraagt, krijgt en registreert
• Stap 6: Bepaal of u verplicht bent een Data Protection Impact Assessment uit te voeren
• Stap 7: Bepaal of u een Functionaris voor Gegevensbescherming aan moet stellen
• Stap 8: Stel een beleid op met betrekking tot de meldplicht datalekken
• Stap 9: Controleer uw verwerkersovereenkomsten
• Stap 10: Bepaal onder welke toezichthouder uw organisatie valt

Op het moment dat u een privacyrecht advocaat van Law & More in de arm neemt,
lopen wij samen met u dit stappenplan door.
Neem contact met ons op om uw organisatie te optimaliseren naar de AVG.

Wilt u graag juridische ondersteuning van een advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Contact Advocaat Eindhoven

16.10.2018

Het verschil tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is alweer een aantal maanden van kracht. Toch is er nog onduidelijkheid met betrekking tot de betekenis van bepaalde begrippen in de AVG. Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk wat het verschil is tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker, terwijl dit toch kernbegrippen van de AVG zijn. Volgens de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke…

06.03.2018

Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met de inwerkingtreding van de AVG wordt de bescherming van persoonsgegevens steeds belangrijker. Ondernemingen krijgen te maken met meer en strengere regels met betrekking tot data protectie. De inwerkingtreding van de AVG heeft echter ook tot gevolg dat er verschillende vragen naar boven komen. Voor ondernemingen kan het onduidelijk zijn welke gegevens precies…

12.07.2017

Op 12 juli 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk, dat ziet op een betere grondwettelijke bescherming van e-mail en andere vormen van privacygevoelige telecommunicatie. Volgens lid 2 van artikel 13 van de Grondwet is het telefoon- en telegraafgeheim onschendbaar. Gezien de huidige ontwikkelingen in de telecommunicatie verdient het artikel aanpassing…