Het verschil tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is alweer een aantal maanden van kracht. Toch is er nog onduidelijkheid met betrekking tot de betekenis van bepaalde begrippen in de AVG. Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk wat het verschil is tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker, terwijl dit toch kernbegrippen van de AVG zijn. Volgens de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke de (rechts)persoon of organisatie die het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt dus waarom persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast bepaalt de verwerkingsverantwoordelijke in principe ook met welke middelen de gegevensverwerking plaatsvindt. In de praktijk is de partij die zeggenschap heeft over de gegevensverwerking dus al snel de verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerker is volgens de AVG een afzonderlijke (rechts)persoon of organisatie die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke, en onder diens verantwoordelijkheid, persoonsgegevens verwerkt. Bij een verwerker moet altijd de vraag gesteld worden of deze de verwerking van persoonsgegevens uitvoert voor zichzelf of ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke. De vraag wie verwerkingsverantwoordelijke en wie verwerker is, kan soms een puzzel zijn. Uiteindelijk kan het beste de volgende toets aangehouden worden: wie heeft de uiteindelijke zeggenschap over het doel en de middelen van de gegevensverwerking?

Share