Aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst vloeit voort uit artikel 7:750 Burgerlijk Wetboek en is van toepassing op de aanneming van werk. Bij een aannemingsovereenkomst verbindt de aannemer zich jegens de opdrachtgever om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een afgesproken prijs. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om de oplevering van een gebouw. Bij een aannemingsovereenkomst is er geen sprake van een dienstbetrekking. Een aannemingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst waarvoor speciale regels gelden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de rechten en plichten van de aannemer en opdrachtgever, de aanneemsom en de verrekening van eventueel meerwerk.

Wilt u meer weten over wat Law & More doet in aannemingsovereenkomsten? Bekijk dan onze expertises pagina.