Financieel recht

Het financieel recht is een rechtsgebied dat regels bevat met betrekking tot de uitgifte, het gebruik en de verhandeling van geld en waardepapieren. Financiële transacties staan dus centraal binnen het financieel recht. Het financieel recht ziet onder meer toe op het verkeer van effecten, het toezicht op banken en financiële transacties op de beurs. Belangrijke wetten zijn onder andere de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.