Goederenrecht

Het goederenrecht ziet toe op vermogensrechten die een bepaalde gradatie van zeggenschap geven over een goed, zoals eigendom, erfpacht, pand en hypotheek. Het goederenrecht kent een gesloten systeem. Dit betekent dat het aantal zakelijke vermogensrechten op grond van de wet gelimiteerd is. Alleen de rechten die uit de wet voortvloeien, kunnen van toepassing zijn met betrekking tot een zaak. Een belangrijke eigenschap van goederenrechtelijke vermogensrechten is dat zij tegenover iedereen gehandhaafd kunnen worden en niet slechts tegenover een wederpartij. Deze rechten hebben dus absolute werking. Het tijdstip van het vestigen van een goederenrechtelijk vermogensrecht is erg belangrijk; wanneer er meerdere rechten op één goed gevestigd zijn, heeft het oudste recht voorrang.