Personenrecht

Personenrecht is onderdeel van het personen- en familierecht. Het personen- en familierecht regelt de hoedanigheden en bevoegdheden van natuurlijke personen. Onder dit rechtsgebied worden alle regelingen begrepen die betrekking hebben op individuele personen en de verhoudingen binnen een familie. Hieronder vallen bijvoorbeeld natuurlijke persoonlijkheid, huwelijk, ouderschap en voogdij. De regels met betrekking tot het personen- en familierecht zijn opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.