Schadevergoedingsrecht

Het schadevergoedingsrecht hangt nauw samen met het aansprakelijkheidsrecht. In beginsel dient iedereen zijn eigen schade te dragen. Wanneer er echter op grond van de wet iemand anders aansprakelijk is voor de geleden schade, dient deze schade door de schadeveroorzaker vergoed te worden. Het schadevergoedingsrecht geeft hierbij onder andere antwoord op de vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, hoe de schade moet worden berekend en hoe de schade moet worden vergoed. In principe dient de schade die aan een ander is toegebracht volledig vergoed te worden. Er zijn echter uitzonderingen: de rechter kan bijvoorbeeld besluiten om onder bijzondere omstandigheden de schadevergoeding te matigen.