In een geschil kan men altijd een hoop getouwtrek en ge-hij-zei-zij-zei verwachten

In een geschil kan men altijd een hoop getouwtrek en ge-hij-zei-zij-zei verwachten. Om een zaak verder op te helderen kan de rechter een getuigenverhoor gelasten. Eén van de kenmerken van een dergelijk verhoor is de spontaniteit. In een poging de antwoorden zo oprecht als mogelijk te krijgen, vindt het verhoor ‘spontaan’ plaats ten overstaan van een rechter. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat het vanuit proceseconomisch oogpunt toegestaan is om het verhoor plaats te laten vinden op basis van een vooraf opgestelde schriftelijke verklaring. In deze specifieke zaak van 23 december zou het anders buitengewoon lang hebben geduurd om alle zes de getuigen te horen. Het is in dat geval echter wel belangrijk dat de rechtbank bij de beoordeling van het bewijs rekening houdt met het feit dat dergelijke geschreven verklaringen kunnen zorgen voor een verminderde betrouwbaarheid.

2017-01-10

Share