In Nederland wordt veel waarde gehecht aan het stakingsrecht van werknemers…

In Nederland wordt veel waarde gehecht aan het stakingsrecht van werknemers. Nederlandse werkgevers moeten stakingen, inclusief de negatieve gevolgen die dit voor hen kan hebben, dan ook dulden zolang aan de “spelregels” wordt voldaan. Om te zorgen dat werknemers niet worden weerhouden van de gebruikmaking van dit recht, heeft de Nederlandse Centrale Raad van Beroep bepaald dat een staking geen gevolgen mag hebben voor de hoogte van de WW-uitkering. Dit betekent dat het dagloon van een werknemer, op basis waarvan de WW-uitkering wordt berekend, niet meer negatief beïnvloed mag worden door een staking.

Share