UBO register in Nederland in 2020

Op grond van Europese regelgeving zijn lidstaten verplicht om een UBO-register in te stellen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. Het UBO-register in Nederland treedt vanaf 2020 in werking. Dit brengt met zich mee dat ondernemingen en rechtspersonen vanaf 2020 verplicht zijn om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van de persoonsgegeven van de UBO, zoals de naam en het economisch belang, wordt dan via het register openbaar. Er zijn wel waarborgen opgesteld voor de bescherming van de privacy van de UBO’s.

UBO register in Nederland in 2020

De instelling van het UBO-register is gebaseerd op de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, die betrekking heeft op het tegengaan van financieel-economische criminaliteit als witwassen en financiering van terrorisme. Het UBO register draagt hieraan bij door transparantie te geven over de persoon die de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming of rechtspersoon is. De UBO is altijd een natuurlijke persoon die de gang van zaken binnen de onderneming bepaald, al dan niet achter de schermen.

Het UBO register zal onderdeel worden van het handelsregister en zal dan ook onder het beheer van de Kamer van Koophandel vallen.

Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Share