Pensioenrecht omvat alle wet- en regelgeving omtrent de oudedagsvoorziening die voorziet in een vervangend inkomen voor werknemers na pensionering. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de hele specifieke wetgeving zoals de Pensioenwet, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 of de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wetgeving ziet onder andere op de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om voor pensioen in aanmerking te komen, de regels omtrent het beheren en uitkeren van pensioenrechten door pensioenuitvoerders en de maatregelen ter voorkoming van pensioeninbreuken.

PENSIOENRECHT ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

PENSIOENRECHT ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Pensioenrecht

Pensioenrecht omvat alle wet- en regelgeving omtrent de oudedagsvoorziening die voorziet in een vervangend inkomen voor werknemers na pensionering. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de hele specifieke wetgeving zoals de Pensioenwet, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 of de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wetgeving ziet onder andere op de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om voor pensioen in aanmerking te komen, de regels omtrent het beheren en uitkeren van pensioenrechten door pensioenuitvoerders en de maatregelen ter voorkoming van pensioeninbreuken.

Snelmenu

Ondanks dat pensioenrecht een eigen rechtsgebied betreft, heeft het eveneens vele raakvlakken met de andere rechtsgebieden. Daarom komt in het kader van pensioenrecht naast de specifieke wet- en regelgeving ook de algemene wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld het arbeidsrecht aan bod. Zo is pensioen voor veel werknemers een belangrijke arbeidvoorwaarde, dat in de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd en besproken. Deze voorwaarde bepaalt namelijk mede de inkomsten op de oude dag. Naast het arbeidsrecht valt bijvoorbeeld ook te denken aan de volgende rechtsgebieden:

• Aansprakelijkheidsrecht;
• Verbintenissenrecht;
• Fiscaal recht;
• Verzekeringsrecht;
• Verevening van pensioenrechten bij scheiding.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Waarom kiezen voor Law & More?

USP Bereikbaar

Gemakkelijk bereikbaar

Law & More is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 en in het weekend van 09:00 tot 17:00

Goede en snelle communicatie

Goede en snelle communicatie

Onze advocaten luisteren naar uw zaak
en komen met een doelgericht plan van aanpak

USP Review

Persoonlijke aanpak

Dankzij onze werkwijze worden we door 100% van onze cliënten aanbeveelt en beoordelen ze ons gemiddeld met een 9.4

“De advocaten
van Law & More
hebben een snelle en
doelgerichte aanpak”

De verschillende wet- en regelgeving die in het pensioenrecht samenkomt en onder omstandigheden elkaar overlapt, maakt het pensioenrecht een complex en veel omvattend rechtsgebied. Bovendien staat het pensioenrecht niet stil en wordt het regelmatig geconfronteerd met wijzigingen op zowel nationaal als internationaal niveau, alsmede door de sturing door de daarbij behorende toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat betekent dat het oplossen van vraagstukken op het gebied van pensioenrecht niet alleen inzicht, maar ook recente kennis van het vak vereist en het daarom verstandig is om, indien u met het pensioenrecht in aanraking komt, een advocaat in te schakelen. De advocaten van Law & More zijn niet alleen deskundig en up to date op het gebied van pensioenrecht, maar ook ten aanzien van de andere genoemde rechtsgebieden. Heeft u vragen met betrekking tot het pensioenrecht? Law & More helpt u graag. Meer informatie over de andere rechtsgebieden vindt u ook op onze website.

Het ondernemingsrecht van Law & More

Ondernemingsrecht advocaat image

Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

Verbintenissenrecht image

Verbintenissenrecht

Wij helpen u met het vastleggen van afspraken tussen ondernemingen en aandeelhouders

Due diligence image

Due diligence

Een goed Due diligence onderzoek geeft zekerheid. Wij staan u bij

Bedrijfsovername image

Bedrijfsovername

Uw bedrijf verkopen? Of een ander bedrijf overnemen? Law & More helpt u

De oudedagsvoorziening volgens het pijlerstelsel

De oudedagsvoorziening die voorziet in een vervangend inkomen voor werknemers na pensionering wordt ook wel het pensioen genoemd. In Nederland kent het oudedagvoorzieningsstelsel, oftewel het pensioenstelsel een drietal pijlers:

Basispensioen. Met basispensioen wordt ook wel de AOW-uitkering bedoeld. Iedereen in Nederland heeft recht op een dergelijke uitkering. Daaraan zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. De eerste voorwaarde voor het ontvangen van de AOW-uitkering is dat er een bepaalde leeftijd, namelijk 67, jaar moet zijn bereikt. De andere voorwaarde is dat men altijd in Nederland moet hebben gewerkt of gewoond. Voor ieder jaar dat men vanaf 15e tot zijn 67e levensjaar in Nederland verblijft, wordt 2% van de maximaal te halen AOW opgebouwd. Een arbeidsverleden is in dit geval niet vereist.

Pensioenrechten. Deze pijler betreft de rechten die men tijdens zijn werkzame leven heeft opgebouwd en geldt als aanvullend pensioen op de AOW-uitkering. Deze aanvulling betreft meer specifiek het uitgesteld loon dat in de vorm van premie door de werkgever en de werknemer samen wordt betaald. Aanvullend pensioen wordt dus altijd binnen een werknemer-werkgever relatie opgebouwd, zodat in dit geval wel een arbeidsverleden is vereist. In Nederland bestaat echter geen algemene wettelijke verplichting voor de werkgever om een (aanvullend) pensioen voor hun werknemers op te bouwen. Dat betekent dat daaromtrent afspraken tussen de werknemer en werkgever moeten worden gemaakt. Law & More staat u daar uiteraard graag bij.

Vrijwillig pensioen. Deze pijler ziet met name op alle inkomensvoorzieningen die men zelf voor zijn oude dag heeft getroffen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan lijfrente, levensverzekeringen en inkomsten opgebouwd uit eigen vermogen. Het zijn vooral de zelfstandigen en ondernemers die voor zijn pensioenopbouw op deze pijler beroep moeten doen.

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Ondanks dat de werkgevers in Nederland niet verplicht zijn om (aanvullend) pensioen te regelen voor hun werknemers, kunnen zij onder omstandigheden toch verplicht zijn tot het regelen van een pensioen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de deelname aan een pensioenregeling voor de werkgever via bedrijfstakpensioenfonds is verplicht. Die verplichting ontstaat als er voor een bepaalde branche een zogenaamde verplichtstelling van toepassing is: een door de minister goedgekeurde omschrijving van de branche of sector waarvoor verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds geldt. De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 regelt de mogelijkheid voor een verplichte pensioenregeling voor alle werknemers in een bepaalde branche of sector.

Indien er een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds geldt, dan moet de werkgevers actief in de betreffende branche zich aanmelden bij dat bedrijfstakpensioenfonds. Daarop verzoekt het fonds om de informatie over de werknemers te verstrekken en ontvangen de werkgevers een nota voor de pensioenpremie die zij moeten betalen. Als de werkgevers niet aangesloten zijn bij een dergelijk bedrijfstakpensioenfonds, terwijl een verplichting daartoe wel bestaat, dan komen zij in een nadelige positie te verkeren. In dat geval bestaat immers de kans dat het bedrijfstakpensioen over alle jaren met terugwerkende kracht alsnog de volledige premiebetaling zal vorderen. Bij Law & More begrijpen wij dat dit een ingrijpende consequentie is voor de werkgevers. Daarom staan de specialisten van Law & More voor u klaar om dergelijk nadeel te voorkomen.

Pensioenrecht

Pensioenwet

De kern van het pensioenrecht vormt de pensioenwet. In de pensioenwet zijn onder andere regels opgenomen die:

• De afkoop van pensioenrechten verbieden;
• Rechten toekennen met betrekking tot de waardeoverdracht bij opvolging van werkgever;
• De medezeggenschap voorschrijven met betrekking tot het beleid van de pensioenuitvoerder;
• Een minimale deskundigheid verlangen betreffende de deskundigheid van de bestuursleden van de pensioenuitvoerders;
• De wijze waarop pensioenfondsen moeten worden gefinancierd reguleren;
• De minimale informatieverplichtingen van de pensioenuitvoerder voorschrijven.

Een van de andere belangrijke regelingen in de pensioenwet betreft de voorwaarden waaraan, indien afgesloten, een pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer moet voldoen. In dit kader bepaalt artikel 23 Pensioenwet dat de pensioenovereenkomst bij een erkend pensioenfonds of een erkende pensioenverzekeraar moet worden ondergebracht. Doet de werkgever dit niet, althans niet adequaat, dan loopt hij de kans op werkgeversaansprakelijkheid dat door de werknemer via de algemene regels van het verbintenissenrecht kan worden geïnitieerd. Bovendien wordt de naleving van de wet- en regelgeving in het kader van pensioenrecht, zoals reeds vermeld, door de DNB en de AFM gecontroleerd, zodat de overtredingen ook met andere maatregelen worden gesanctioneerd.

Bij Law & More begrijpen wij dat als het gaat om het pensioenrecht niet alleen verschillende complexe wet- en regelgeving, maar ook verschillende belangen en complexe rechtsverhoudingen erbij zijn betrokken. Daarom hanteert Law & More een persoonlijke aanpak. Onze deskundige specialisten op het gebied van pensioenrecht verdiepen zich in uw zaak en kunnen samen met u uw situatie en de mogelijkheden beoordelen. Aan de hand van deze analyse kan Law & More u adviseren met betrekking tot de juiste vervolgstappen. Verder voorzien onze specialisten u graag van advies en bijstand tijdens de eventuele procedure. Heeft u vragen over onze diensten of het pensioenrecht? Neem dan contact op met Law & More.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange