Toerekenbare tekortkoming

De toerekenbare tekortkoming heeft betrekking op de wanprestatie uit artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek. Wanneer iemand een verbintenis uit een overeenkomst niet nakomt, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Hierdoor kan bij de tegenpartij schade ontstaan. Wanneer de tekortkoming in de nakoming toe te rekenen is aan de schuldenaar ontstaat er een wanprestatie. De schuldenaar moet de ontstane schade dan vergoeden. Er zijn echter situaties mogelijk waarbij een tekortkoming in de nakoming niet aan de schuldenaar toe te rekenen is. In dat geval is er sprake van overmacht. Een schuldenaar kan zich op overmacht beroepen indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die buiten zijn schuld is ontstaan en die niet voor zijn risico komt.

Wilt u meer weten over wat Law & More doet in toerekenbare tekortkomingen? Bekijk dan onze expertises pagina.