facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Dit is een samenvatting van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 20 september 2017.

In geschil is de vraag of het besluit van het bestuur van de Bond van Volkstuinders (eiseres) om de financiële administratie in AFAS te gaan voeren bevoegd en daarmee rechtsgeldig is genomen en of het bestuur van tuinpark Amstelglorie (gedaagden) gehouden is om dat besluit uit te voeren.

Samenvatting van de feiten

De Bond van Volkstuinders (hierna: de Bond) is een vereniging die het beheer voert over ongeveer 6.000 volkstuinen. De Bond heeft 29 afdelingen, waaronder tuinpark Amstelglorie. In 2014 heeft het bestuur van de Bond besloten dat er voor alle afdelingen een centrale ledenadministratie en een centrale boekhouding ingevoerd dient te worden. Bij brief van 29 juni 2017 heeft het bestuur van de Bond aan het bestuur van tuinpark Amstelglorie meegedeeld dat Amstelglorie verplicht is om het besluit tot invoering van haar financiële administratie in AFAS uit te voeren. Het bestuur van de Bond heeft Amstelglorie in deze brief onder meer verzocht om binnen twee weken te bevestigen dat het tuinpark per 1 augustus 2017 haar financiële administratie in AFAS gaat voeren. Volgens het bestuur van Amstelglorie is echter onvoldoende gebleken dat er alleen door invoering van de administratie in AFAS aan de fiscus kan worden gerapporteerd en kan worden geconsolideerd. Het bestuur van Amstelglorie deelt mee dat zij haar administratie en jaarcijfers over 2016 tijdig en conform de aanwijzingen van het bondsbestuur heeft aangeleverd (zowel digitaal als op papier en met onderliggende stukken). Het verbaast haar dan ook waarom het bondsbestuur niet kan consolideren over 2016.

Samenvatting van de rechtsoverwegingen

De Bond stelt dat het besluit om de financiële administratie in AFAS te gaan voeren rechtsgeldig is en dat het bondsbestuur dit besluit eenzijdig mocht nemen. Het bestuur van Amstelglorie stelt daarentegen dat het besluit niet rechtsgeldig genomen is. Volgens het bestuur van de afdeling was het bondsbestuur niet bevoegd om het besluit zonder instemming van de bondsvergadering te nemen. Daar komt bij dat het bestuur van Amstelglorie begin 2017 de jaarcijfers over 2016 volgens haar eigen boekhoudsysteem heeft aangeleverd. Daarmee heeft zij, in haar opinie, aan haar verplichtingen voldaan.

De voorzieningenrechter stelt dat het voldoende aannemelijk is dat het besluit van het bondsbestuur valt onder de omschrijving van de taken en verplichtingen van het bondsbestuur als bedoeld in artikel 17, lid 1, van de Statuten. Het betreft een strategische beslissing in de zin van artikel 11, lid 2, van de Statuten en het is bovendien een afdeling overschrijdende aangelegenheid als bedoeld in artikel 11, lid 3, sub m, van de Statuten. Uit deze artikelen volgt dan ook dat het bondsbestuur bevoegd is om dit besluit te nemen en daarmee dat het besluit rechtsgeldig is genomen. In tegenstelling tot hetgeen het bestuur van Amstelglorie stelt, is niet gebleken dat daarvoor toestemming van de afgevaardigden van de afdelingen nodig is.

Nu sprake is van een rechtsgeldig besluit van het bondsbestuur, is het afdelingsbestuur van Amstelglorie gehouden om dit besluit uit te voeren. Uit de artikelen 5, lid 1, onder a, van de Statuten en 8, lid 2, sub f, van het Afdelingsreglement volgt immers dat het bestuur van Amstelglorie gehouden is om besluiten van het bondsbestuur na te leven. De weigering om het besluit van het bondsbestuur uit te voeren is bovendien in strijd met het bondsbeleid, hetgeen niet is toegestaan op grond van artikel 13, lid 6, van de Statuten.

Deze samenvatting is gemaakt in het kader van auteurswerk voor Kluwer Smartnewz.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze samenvatting, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl of mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl, of bel ons op +31 (0)40-3690680.

Tijdelijk een jurist nodig? Schakel een interim jurist in.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl