facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Smartnewz picture

Dit is een samenvatting van de uitspraak van 5 juni 2018 van het Gerechtshof Amsterdam.

Klaagster is enig bestuurder en aandeelhouder van B.V.1. B.V.1 is enig aandeelhouder van B.V.2 en B.V.3. Klaagster heeft Y ingeschakeld om te helpen met de administratie en heeft met Y een optieovereenkomst op aandelen van B.V.2 gesloten. Vervolgens heeft Y de aandelen van B.V.2 en B.V.3 verkocht aan X, zonder daartoe bevoegd te zijn. Klaagster voert aan dat de notaris die de akten heeft gepasseerd de op haar rustende zorgvuldigheidsverplichtingen heeft geschonden.

Samenvatting van de feiten

Klaagster is enig aandeelhouder en bestuurder van B.V.1. B.V.1. is enig aandeelhouder en bestuurder van B.V.2 en B.V.3. Begin 2015 is de heer Y op verzoek van klaagster hulp en bijstand gaan verlenen bij onder meer het op orde brengen en het voeren van de administratie. Tevens heeft klaagster Y toen een machtiging verleend om namens B.V.2 en B.V.3 onderhandelingen te voeren met de gemeente. Klaagster en Y hebben ook een ‘overeenkomst tot vestigen optierecht aandelen’ (optieovereenkomst) in B.V.2 gesloten. Op 27 maart 2015 heeft de notaris twee akten gepasseerd, waarbij B.V.1, vertegenwoordigd door Y, de aandelen van B.V.2 en B.V.3 voor een koopprijs van telkens één euro heeft geleverd aan X. Op dat moment was klaagster enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van B.V.1. Op 2 april 2015 heeft de notaris een akte gepasseerd waarbij X de aandelen van B.V.2 en B.V.3 voor een koopprijs van één euro respectievelijk 50 cent aan Y heeft geleverd. De rechtbank heeft in 2016 voor recht verklaard dat Y niet bevoegd was B.V.1 te vertegenwoordigen en de aandelen van B.V.2 te vervreemden en heeft hem veroordeeld de schade die klaagster ten gevolge van het onbevoegd verkopen van de aandelen geleden heeft te vergoeden.

Samenvatting van de rechtsoverwegingen

Klaagster verwijt de notaris, geïntimeerde in deze zaak, dat zij bij de voorbereiding en het passeren van de akten de op haar als notaris rustende zorgvuldigheidsverplichtingen heeft geschonden. Hiertoe voert zij aan dat zij de notaris per e-mail  en telefonisch heeft gewaarschuwd voor frauduleus handelen door Y. Het hof acht het echter aannemelijk dat dit e-mailbericht de notaris niet heeft bereikt; klaagster heeft de e-mail namelijk naar het verkeerde adres gestuurd. De telefonische waarschuwing, of deze nu wel of niet heeft plaatsgevonden, zou bovendien te laat geweest zijn aangezien de akten betreffende de aandelentransactie reeds op 27 maart gepasseerd waren en de waarschuwing pas op 1 april gegeven is. Verder voert klaagster aan dat de notaris haar, als enig aandeelhouder van B.V.1, had moeten vragen of er een door klaagster ondertekend overnamecontract was. Klaagster voert hierbij aan dat het formulier van de KvK betreffende de inschrijving van Y als bestuurder van B.V.1 en de optieovereenkomst vervalst zijn. De notaris voert echter aan dat niet vaststaat dat het inschrijvingsformulier en de optieovereenkomst vervalst zijn. Voor zover er al sprake was van vervalste documenten, kon zij daar geen weet van hebben. Het hof is van mening dat klaagster onvoldoende heeft onderbouwd dat de notaris had moeten weten dat er sprake was van door Y valselijk opgemaakte stukken. Een notaris mag in beginsel vertrouwen op de informatie die is opgenomen in het uittreksel uit het Handelsregister. Ook de optieovereenkomst bevatte geen kenmerken om aan de juistheid ervan te twijfelen. De notaris had dan ook niet hoeven vragen of er een door klaagster ondertekend overnamecontract was. Tot slot voert klaagster aan dat de notaris nader onderzoek had moeten doen naar aanleiding van de koopsom van één euro. De notaris voert aan dat zij het noodzakelijke onderzoek heeft verricht en dat de koopsom werd ondersteund door een verklaring van de accountant. Mede gezien de financiële situatie waarin B.V.2 verkeerde, achtte de notaris de koopsom plausibel. Het hof is van mening dat de notaris voldoende onderzoek heeft gedaan naar de redelijkheid van de koopsom van het aandeel in B.V.2 respectievelijk B.V.3. Hieruit volgt dat alle klachten falen.

Deze samenvatting is gemaakt in het kader van auteurswerk voor Kluwer Smartnewz.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze samenvatting, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl of mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl, of bel ons op +31 (0)40-3690680. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl