facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Scheiden met kinderen

Wanneer u gaat scheiden verandert er veel in uw gezin. Als u kinderen heeft zal de impact van een scheiding ook voor hun heel groot zijn. Vooral jongere kinderen kunnen er moeite mee hebben als hun ouders gaan scheiden. In alle gevallen is het belangrijk dat de stabiele thuisomgeving van de kinderen zo min mogelijk wordt geschaad. Het is belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om samen met de kinderen afspraken te maken over het gezinsleven ná de scheiding. In welke mate dit samen met de kinderen kan gebeuren hangt uiteraard af van de leeftijd van de kinderen. Ook voor kinderen is scheiden namelijk een emotioneel proces. Kinderen zijn vaak loyaal naar beide ouders en zullen tijdens een scheiding vaak niet hun ware gevoel uiten. Ook zij verdienen daarom bijzondere aandacht.

Voor jonge kinderen zal het in eerste instantie niet meteen helemaal duidelijk zijn wat een scheiding voor hen zal betekenen. Het is wel belangrijk dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en dat ze hun mening kunnen geven over hun leefsituatie na de scheiding. Het zijn uiteraard de ouders die uiteindelijk een beslissing moeten nemen.

Ouderschapsplan

Ouders die gaan scheiden, zijn vaak wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het opstellen is in ieder geval verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag) en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Een ouderschapsplan is een document waarin ouders afspraken over de uitoefening van hun ouderschap vastleggen.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast kunnen ouders er ook voor kiezen om andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met beide families kunnen ook afspraken opgenomen worden in het ouderschapsplan.

Zorgregeling of omgangsregeling

Een onderdeel van het ouderschapsplan is de zorgregeling of de omgangsregeling. Ouders die samen ouderlijk gezag hebben kunnen een zorgregeling afspreken. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Indien uitsluitend één ouder het ouderlijk gezag heeft dan wordt er gesproken van een omgangsregeling. Dit houdt in dat de ouder die geen gezag heeft het kind mag blijven zien, maar die ouder is niet verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van het kind.

Opstellen ouderschapsplan

In de praktijk komt het regelmatig voor dat ouders niet in staat zijn om samen afspraken te maken over de kinderen en deze vervolgens vast te leggen in een ouderschapsplan. Indien het u niet lukt om samen met uw ex-partner afspraken te maken over het ouderschap na de scheiding, kunt u hulp van onze ervaren advocaten of mediators inschakelen. Wij helpen u graag bij het adviseren en opstellen van een ouderschapsplan.

Aanpassen ouderschapsplan

Het is gebruikelijk dat het ouderschapsplan na een aantal jaren aangepast dient te worden. Kinderen ontwikkelen zich namelijk voortdurend en de situaties met betrekking tot de kinderen kunnen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een van de ouders werkloos wordt, gaat verhuizen etc. Het kan daarom verstandig zijn om van te voren af te spreken dat het ouderschapsplan bijvoorbeeld ieder twee jaar wordt herzien en indien nodig aangepast.

Alimentatie

Heeft u kinderen samen met uw partner en gaat u uit elkaar? Dan blijft uw onderhoudsverplichting om voor uw kinderen te zorgen bestaan. Het maakt hierbij niet uit of u getrouwd was of uitsluitend samenwoonde met uw ex-partner. Ieder ouder heeft de verplichting om ook op financieel vlak voor zijn of haar kinderen te zorgen. Wanneer de kinderen meer bij uw ex-partner wonen, zult u mee moeten betalen aan het onderhoud van de kinderen. U heeft een onderhoudsplicht. De onderhoudsplicht voor kinderen heet kinderalimentatie. Kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn.

Minimale hoogte kinderalimentatie

Het minimum aan kinderalimentatie is 25 euro per kind per maand. Dit bedrag kan alleen worden toegepast als de alimentatieplichtige een minimum inkomen heeft.

Maximale hoogte kinderalimentatie

Er is geen maximum gesteld aan de hoogte van de kinderalimentatie. Dit is afhankelijk van de inkomens van beide ouders en de behoefte van het kind. De alimentatie zal nooit hoger zijn dan deze behoefte.

Indexering kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie stijgt elk jaar. De minister van Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de kinderalimentatie omhoog gaat. Dit wordt in de praktijk indexering van de alimentatie genoemd. De indexering is verplicht. Degene die alimentatie betaalt dient deze indexering ieder jaar in januari toe te passen. Wanneer dit niet wordt gedaan, kan de alimentatiegerechtigde ouder het verschil gaan vorderen. Bent u de alimentatie ontvangende ouder en weigert uw ex-partner om het alimentatie bedrag te indexeren? Neem dan contact op met onze ervaren familierecht advocaten. Zij kunnen u helpen om de achterstallige indexering te vorderen. Dit kan tot vijf jaar terug.

Zorgkorting

Wanneer u niet de verzorgende ouder bent, maar wel een omgangsregeling heeft waardoor de kinderen regelmatig bij u zijn, dan komt u in aanmerking voor de zorgkorting. Deze korting wordt in mindering gebracht op de te betalen kinderalimentatie. De hoogte van deze korting is afhankelijk van de omgangsregeling en ligt tussen de 15 procent en 35 procent. Hoe meer omgang u heeft met uw kind, hoe lager de te betalen alimentatie. Dit komt omdat u meer kosten heeft als de kinderen vaker bij u zijn.

Kinderen boven de 18

De onderhoudsplicht voor uw kinderen duurt totdat zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Vanaf 18 jaar is een kind jong meerderjarig. Vanaf dat moment heeft u voor wat betreft de kinderalimentatie eigenlijk niets meer te maken met uw ex-partner. Mocht uw kind echter 18 jaar zijn en gaat hij of zij stoppen met school, dan is dat een reden om de alimentatie stop te zetten. Als hij of zij namelijk niet naar school gaat kan hij of zij fulltime aan het werk gaan en in zijn of haar eigen onderhoud voorzien.

Wijzigen alimentatie

De gemaakte afspraken ten aanzien van de kinderalimentatie, blijven in principe gelden tot de kinderen 21 jaar oud zijn. Mocht er tussentijds iets veranderen dat effect heeft op uw draagkracht, dan kan de alimentatie daar ook op aangepast worden. Hierbij kunt u denken aan het verliezen van uw baan, meer gaan verdienen, een andere omgangsregeling of opnieuw gaan trouwen. Dit zijn allemaal redenen om de alimentatie te herzien. Onze ervaren advocaten kunnen in dergelijke situaties een onafhankelijke herberekening maken. Een andere oplossing is het inschakelen van een mediator om samen tot nieuwe afspraken te komen. Ook daarbij kunnen de ervaren mediators van ons kantoor u helpen.

Co-ouderschap

Kinderen gaan na een scheiding meestal bij één van de ouders wonen. Maar het kan ook anders. Als beide ouders kiezen voor co-ouderschap, wonen de kinderen om en om bij beide ouders. Er is sprake van co-ouderschap als ouders de zorg- en opvoedingstaken na de scheiding min of meer gelijk verdelen. De kinderen wonen dan als het ware zowel bij hun vader als bij hun moeder.

Goed overleg is van belang

Ouders die een co-ouderschapsregeling overwegen dienen daarbij rekening te houden dat ze regelmatig met elkaar dienen te communiceren. Daarom is het belangrijk dat zij ook na de scheiding in staat zijn tot goed overleg, zodat de communicatie probleemloos kan verlopen.

Kinderen brengen bij deze vorm van ouderschap ongeveer net zoveel tijd door bij de ene als bij de andere ouder. Dat is voor de kinderen meestal heel prettig. Beide ouders krijgen bij deze vorm van ouderschap veel mee van het dagelijks leven van het kind. Ook dat is een groot voordeel.

Voordat ouders kunnen starten met het co-ouderschap, moeten zij het eens worden over een aantal praktische en financiële zaken. Afspraken daarover kunnen opgenomen worden in het ouderschapsplan.

Verdeling zorg hoeft niet exact 50/50 te zijn

In de praktijk is co-ouderschap vaak een bijna gelijke verdeling van de zorg. Kinderen zijn bijvoorbeeld drie dagen bij de ene ouder en vier dagen bij de andere ouder. Het is dus niet vereist dat de verdeling van de zorg precies een 50/50-tijdverdeling inhoudt. Het is belangrijk dat ouders kijken wat reëel is. Dit betekent dat een 30/70-verdeling ook aangemerkt kan worden als een co-ouderschapsregeling.

Verdeling van kosten

De co-ouderschapsregeling is niet in de wet geregeld. Ouders maken in principe zelf afspraken over welke kosten zij verdelen en welke niet. Daarbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen eigen kosten en te verdelen kosten. Onder eigen kosten worden de kosten verstaan die elk huishouden voor zich maakt. Daarbij kan gedacht worden aan huur, telefoon en boodschappen. Bij te verdelen kosten kan gedacht worden aan de kosten die één ouder doet ten behoeve van de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan: verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.

Co-ouderschap en alimentatie

Vaak wordt gedacht dat er bij een co-ouderschap geen alimentatie betaald hoeft te worden. Deze gedachte is onjuist. Bij co-ouderschap hebben beide ouders ongeveer evenveel kosten voor de kinderen. Wanneer één van de ouders een hoger inkomen heeft dan de ander, dan kan deze de kosten van de kinderen makkelijker dragen. Er wordt dan van degene met het hoogste inkomen verwacht dat hij/zij toch nog een stukje kinderalimentatie betaalt aan de andere ouder. Hiervoor kan er een alimentatieberekening gemaakt worden door een van onze ervaren familierechtadvocaten. De ouders kunnen hier ook samen afspraken over maken. Een andere mogelijkheid is het openen van een kinderrekening. Hierop kunnen de ouders naar rato een maandelijks bedrag storten en bijvoorbeeld ook de kinderbijslag. Vervolgens kunnen de uitgaven voor de kinderen van deze rekening worden gedaan.

Bent u van plan om te gaan scheiden en wilt u alles zo goed mogelijk regelen voor uw kinderen? Of heeft u na de echtscheiding nog problemen over de kinderalimentatie of co-ouderschap? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de scheidingsadvocaten van Law & More. Wij adviseren en begeleiden u graag.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl