facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Echtscheiding door middel van mediation

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met onenigheid tussen partners. Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan en het niet eens kunnen worden met elkaar, zullen er conflicten ontstaan die in sommige gevallen zelfs kunnen escaleren. Een echtscheiding kan vanwege de emoties soms het slechte in iemand naar boven halen. In zo’n geval kunt u een advocaat inschakelen om uw juridische gelijk te behalen. Deze zal namens u een gerechtelijke procedure kunnen starten. De kans is echter groot dat bijvoorbeeld uw kinderen hier veel nadeel van kunnen ondervinden. Om deze spanningen te voorkomen, kunt u ook kiezen voor een echtscheiding door middel van mediation. Dit wordt in de praktijk vaak ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd.

Wat is mediation?

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk vanaf. Vaak is een geschil al zo hoog opgelopen, dat beide partijen geen oplossing meer zien. Mediation kan dat veranderen. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Meer informatie over mediation in het algemeen kunt u vinden op onze mediation pagina.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een echtscheiding?

Een slecht geregelde echtscheiding kan nog jaren lang voor verdriet en frustratie zorgen. Mediation is een manier om in overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen, bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen, de verdeling van het geld, eventuele alimentatie en afspraken over het pensioen.
Wanneer partijen tot afspraken kunnen komen in een mediation traject, zullen wij dat opnemen in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kunnen de gemaakte afspraken bekrachtigd worden door de rechtbank.

Bij een echtscheiding waarbij partijen tegenover elkaar in de rechtszaal staan, zal vaak één van de partijen zijn of haar zin krijgen en de andere partij is als het ware de verliezer. Bij mediation zijn er geen verliezers. Bij mediation wordt er geprobeerd om problemen samen op te lossen, zodat er voor beide partijen een win-winsituatie ontstaat. Dit is vooral belangrijk in het geval dat partijen na de scheiding nog veel met elkaar te maken zullen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er kinderen in het spel zijn. In dat geval is het belangrijk dat ex-partners ook na de echtscheiding nog samen door één deur kunnen. Een ander voordeel van mediation is dat het vaak goedkoper en minder belastend is dan langdurige juridische procedures.

Hoe gaat mediation in zijn werk?

Bij mediation praten partijen met elkaar onder begeleiding van een professionele mediator. De mediator is een onafhankelijk bemiddelaar die samen met de partijen op zoek gaat naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is.  Er wordt niet alleen gekeken naar de juridische kant van de zaak, maar ook naar eventueel onderliggende problemen. De partijen komen vervolgens tot een gezamenlijke oplossing, die de mediator vastlegt in een vaststellingsovereenkomst. De mediator spreekt zelf geen oordeel uit. Mediation is dus gebaseerd op de wil om samen, in vertrouwen, tot afspraken te komen. Dit bemiddelingsproces verloopt soepeler dan een proces bij de rechter. Nu de afspraken samen worden gemaakt, is de kans ook groter dat partijen zich hieraan zullen houden.

De mediator zorgt ervoor dat beide partijen hun eigen verhaal kunnen doen en dat er naar elkaar wordt geluisterd. Tijdens de gesprekken met de mediator zal er voldoende aandacht zijn voor de emoties van partijen. De emoties dienen besproken te worden, voordat er goede afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast zorgt een mediator ervoor dat de afspraken die partijen maken, juridisch ook kloppen.

De vier stappen bij mediation

  1. Het intakegesprek. De mediator legt in het eerste gesprek duidelijk uit wat mediation is. Daarna tekenen partijen een mediation-overeenkomst. Hierin spreken partijen af dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat ze vrijwillig meedoen en dat ze actief mee zullen doen aan de gesprekken. Het staat partijen wel vrij om het mediation traject op ieder moment af te breken.
  2. De verkenningsfase. Onder leiding van de mediator wordt het conflict geanalyseerd, totdat alle standpunten en belangen duidelijk zijn.
  3. De onderhandelingsfase. Partijen komen allebei met mogelijke oplossingen. Hierbij houden zij in gedachte dat de oplossing voor beide partijen goed moet zijn. Op deze manier worden de nodige afspraken gemaakt.
  4. Afspraken vastleggen. De mediator zal uiteindelijk al deze afspraken goed op papier zetten in bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst, ouderschapsplan of een echtscheidingsconvenant. Dit wordt vervolgens ingediend bij de rechter om het te laten bekrachtigen.

Wilt u uw echtscheiding ook regelen door middel van het maken van gezamenlijke afspraken? Of wilt u weten of mediation voor u een goede oplossing kan zijn? Neem dan gerust contact op met onze scheidingsadvocaten. Wij helpen u graag bij het maken van een keuze voor mediation.  

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl