Het vreemdelingenrecht regelt kwesties met betrekking tot toelating, verblijf en uitzetting van vreemdelingen. Vreemdelingen zijn mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in Nederland willen komen werken.

VERBLIJFSVERGUNNING ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

VERBLIJFSVERGUNNING ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Verblijfsvergunning aanvragen

Elke individuele situatie is uniek. Daarom hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een verblijfsvergunning kunt aanvragen en op grond van welke redenen dit zou kunnen.

Snelmenu

Dit stuk beperkt zich tot burgers met een andere nationaliteit dan die van de EU/EER of van Zwitserland. Bent u EU/EER-onderdaan of Zwitser en wilt in Nederland verblijven, dan gelden er andere regels. In dit stuk wordt gesproken over de mogelijkheden tot werken in Nederland en samenwonen met uw partner of kind in Nederland.

Wilt u graag een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning? Onze immigratierecht advocaten kunnen u bijstaan in dit proces.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Dit kunnen onze immigratierecht advocaten voor u betekenen

Verblijfsvergunningen image

Immigratie advocaat

Wilt u emigreren naar Nederland? Schakel juridische hulp in

Gezinshereniging image

Gezinshereniging

Bent u niet bij uw gezin of is uw gezin niet bij u? Ontdek wat wij voor u kunnen doen

Arbeidsmigratie image

Arbeidsmigratie

Wilt u naar Nederland komen om hier te werken? Wij kunnen uw aanvraagprocedure regelen

Kennismigrant

Kennismigrant

Een buitenlandse werknemer legaal in Nederland laten verblijven en werken? Neem contact op

“De advocaten van

Law & More zijn betrokken

en kunnen zich goed inleven

in het probleem van de cliënt.”


Werken in Nederland

U heeft een andere nationaliteit dan die van de EU/EER of van Zwitserland en wilt graag in Nederland werken. Indien u langer dan 90 dagen in Nederland blijft voor uw werk, heeft u een verblijfsvergunning nodig. Er zijn verschillende soorten verblijfsvergunningen voor verschillende situaties.

Kennismigrant


Indien u in Nederland wilt gaan werken als kennismigrant, zijn verschillende voorwaarden van toepassing. Ten eerste dient u een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten met een Nederlandse werkgever. Daarnaast moet uw werkgever een referent zijn die zich door de IND heeft laten erkennen. Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Verder moet u voldoende inkomen verdienen. De minimale inkomenseis is afhankelijk van uw leeftijd en uw nationaliteit. Het salaris dat u gaat verdienen moet tevens marktconform zijn.

Zelfstandig ondernemer

Het is ook mogelijk om u als zelfstandig ondernemer in Nederland te vestigen. De aanvraag van uw verblijfsvergunning moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Allereerst moet het product of de diensten die u aanbiedt een wezenlijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Bij de beoordeling van dit criterium wordt gekeken naar drie punten: uw ervaring, uw ondernemingsplan en uw toegevoegde waarde voor Nederland. Bij dit laatste punt spelen onder andere innovativiteit en arbeidscreatie een rol. Daarnaast dient u ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel (KvK) en moet u de vereiste vergunningen voor het beroep dat u gaat uitoefenen bezitten. Tevens moet uw inkomen als zelfstandig ondernemer voldoende zijn.
Op grond van het soort onderneming dat u drijft of op grond van uw nationaliteit kunnen aanvullende of versoepelde voorwaarden gelden.

• Bent u een particulier?
• Heeft u behoefte aan juridisch advies?
• Wilt u duidelijk inzicht krijgen in uw juridische positie?

Neem direct contact op via de button.
We bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Overige beroepen

Voor werkzaamheden die hierboven niet genoemd zijn, gelden andere voorwaarden. De aanvraag voor een verblijfsvergunning verschilt erg per beroep.

In alle situaties waarin u naar Nederland komt om te werken, gelden de eisen dat u een geldig identiteitsdocument heeft, een antecedentenverklaring tekent (waarin u blijk geeft van informatie over uw strafrechtelijke verleden) en indien noodzakelijk een tbc-onderzoek ondergaat. Samen met u bekijken de advocaten van Law & More of u voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Samenwonen in Nederland

U heeft een andere nationaliteit dan die van de EU/EER of Zwitserland en wilt graag samenwonen in Nederland. In dat geval dient één van de partners de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning te hebben.

Wanneer u wilt samenwonen, dient u het basisexamen inburgering met succes af te ronden. Daarnaast bent u met elkaar getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap met uw partner of heeft u een duurzame en exclusieve relatie met uw partner. Dit laatste kunt u aantonen door het gezamenlijk tekenen van een relatieverklaring. U en uw partner dienen ook ten minste 21 jaar oud te zijn.

Uw partner dient, afhankelijk van zijn of haar type verblijfsvergunning, al minimaal één jaar in Nederland te wonen. Daarnaast moet het inkomen van uw partner zelfstandig, voldoende en duurzaam zijn en moet uw partner verklaren dat hij of zij uw referent is.

Verblijfsvergunning aanvragenMinderjarig kind met Nederlandse nationaliteit

Indien u een minderjarig kind heeft dat de Nederlandse nationaliteit heeft, is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden in Nederland bij uw kind te wonen. Ten eerste dient u geen mogelijkheid te hebben tot rechtmatig verblijf in een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. U toont uw nationaliteit aan met een geldig identiteitsbewijs.

Om de aanvraag van uw verblijfsvergunning rond te krijgen dient u te kunnen bewijzen dat u een bepaalde band heeft met uw kind. Hierbij gaat het om het verrichten van zorg en/of opvoedingstaken ten behoeve van uw kind en een zodanige afhankelijkheidsrelatie met het kind dat, als u geen verblijfsrecht krijgt, het kind geen andere keuze heeft dan het grondgebied van de Europese Unie met u te verlaten.

Advies nodig over het aanvragen van een verblijfsvergunning

De advocaten van Law & More helpen u graag en kunnen u persoonlijk adviseren over uw situatie. Zij assisteren u indien gewenst bij het gehele aanvraagtraject; van het bepalen welke verblijfsvergunning het beste bij uw situatie past en het beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden tot het indienen van de daadwerkelijke aanvraag en, indien nodig, het indienen van een bezwaarschrift of het starten van een juridische procedure.

Wilt u graag contact met een advocaat uit Eindhoven over dit onderwerp?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Informatie aanvragen