B.F. Skinner zei ooit “The real question is not whether machines think but whether men do”…

B.F. Skinner zei ooit “The real question is not whether machines think but whether men do”. Deze uitspraak is uitermate toepasselijk op het nieuwe fenomeen van de zelfrijdende auto en op de manier waarop de maatschappij met dit product omgaat. Zo schenkt men reeds aandacht aan de invloed die de zelfrijdende auto kan hebben op het ontwerp van het moderne Nederlandse weggennetwerk. Om deze reden heeft minister Schultz van Haegen het rapport ‘Zelfrijdende auto’s, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen’ op 23 december aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport beschrijft onder meer de verwachting dat het mogelijk zal worden om borden en wegmarkeringen achterwege te laten, wegen anders te ontwerpen en gegevens tussen voertuigen uit te wisselen. Op deze wijze kan de zelfrijdende auto bijdragen aan het uitbannen van verkeersproblemen.

Share