Auteur: Law & More

Blog

Toename oneerlijke handelspraktijken via telefoon

Er wordt steeds vaker melding gedaan van oneerlijke handelspraktijken door middel van telefonische verkoop. Dit constateert de Autoriteit Consument & Markt, de onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Mensen worden steeds vaker telefonisch benaderd met zogenaamde aanbiedingen voor kortingsacties, vakanties […]

LEES VERDER
Blog

Wijziging Wet Toezicht Trustkantoren

Op grond van de Wet Toezicht Trustkantoren wordt de volgende dienstverlening als een trustdienst gezien: het verlenen van domicilie voor een rechtspersoon of vennootschap in combinatie met het verrichten van aanvullende werkzaamheden. Deze aanvullende werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit het verlenen van juridisch […]

LEES VERDER
Blog

Auteursrecht: wanneer is content openbaar?

Het intellectuele eigendomsrecht is volop in ontwikkeling en heeft de afgelopen tijd een enorme groei meegemaakt. Dit is onder andere terug te zien in het auteursrecht. Bijna iedereen zit tegenwoordig op Facebook, Twitter of Instagram of heeft een eigen website. Mensen maken dus veel […]

LEES VERDER
Blog

Bezorger niet in loondienst van Deliveroo

‘Deliveroo fietskoerier Sytse Ferwerda (20) is een zelfstandig ondernemer en geen werknemer’ was het oordeel van de rechtbank in Amsterdam. De overeenkomst die een bezorger sloot met Deliveroo geldt niet als arbeidscontract – en dus is de man niet in loondienst bij het bezorgbedrijf. […]

LEES VERDER
Financiële zekerheden in het ondernemingsrecht 1X1

Financiële zekerheden in het ondernemingsrecht

Voor ondernemers is het verkrijgen van financiële zekerheid erg belangrijk. Wanneer u een overeenkomst met een andere partij sluit, wilt u dat de wederpartij zijn contractuele betalingsverplichtingen nakomt. Ook wanneer u een financiering verstrekt of investeringen aangaat ten behoeve van een ander, wilt u […]

LEES VERDER
Samen met uw partner in Nederland wonen 1X1

Samen met uw partner in Nederland wonen

‘’Law & More helpt en begeleidt u en uw partner bij alle stappen van de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning.’’ Wilt u graag samen met uw partner in Nederland wonen? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning zullen […]

LEES VERDER
Aansprakelijkheid van aandeelhouders - Image

Aansprakelijkheid van aandeelhouders

De aansprakelijkheid van bestuurders is een veelbesproken onderwerp. Over de aansprakelijkheid van aandeelhouders wordt veel minder gesproken. Het is echter mogelijk dat aandeelhouders aansprakelijk kunnen zijn voor acties die in naam van de onderneming verricht zijn. Wanneer een aandeelhouder aansprakelijk gesteld wordt, gaat het […]

LEES VERDER
E-mailadressen en de reikwijdte van de AVG

E-mailadressen en de reikwijdte van de AVG

Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met de inwerkingtreding van de AVG wordt de bescherming van persoonsgegevens steeds belangrijker. Ondernemingen krijgen te maken met meer en strengere regels met betrekking tot data protectie. De inwerkingtreding van de […]

LEES VERDER
De Nederlandse Kennismigrantenregeling 2018

De Nederlandse Kennismigrantenregeling 2018

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Het aantal internationale werknemers binnen Nederlandse organisaties groeit. Voor mensen van buiten de Europese Unie is het mogelijk om als kennismigrant naar Nederland te komen. Maar wat wordt er verstaan onder een kennismigrant? Een kennismigrant is een hoogopgeleide […]

LEES VERDER

Negatieve en valse Google reviews

Het plaatsen van negatieve en valse Google reviews kwam een ontevreden klant van een kinderdagverblijf zeer duur te staan. De klant plaatste anoniem en onder verschillende aliassen negatieve recensies die betrekking hadden op het kinderdagverblijf en haar directie. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat de […]

LEES VERDER

Bent u van plan om uw onderneming te verkopen?

Laat u dan goed adviseren over de plichten ten opzichte van de ondernemingsraad van uw onderneming. Zo kunt u een potentiële belemmering van het verkoopproces voorkomen. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam oordeelde de Ondernemingskamer dat de verkopende rechtspersoon en haar aandeelhouders […]

LEES VERDER

Europese Commissie eist inzage in door intermediairs voor hun cliënten…

Europese Commissie eist inzage in door intermediairs voor hun cliënten ontworpen constructies voor belastingontwijking. Landen lopen jaarlijks belastinginkomsten mis door veelal grensoverschrijdende belastingconstructies die belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten (intermediairs) ontwerpen voor hun cliënten. Om transparantie te bevorderen en deze belastingen te kunnen innen […]

LEES VERDER